De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan (blijven) wonen. Dit doet u in samenwerking met uw gemeente. 

Heeft u vragen over de Wmo? Bel dan naar 0475 - 25 59 56.