Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Binnen de gemeente zijn er 3 soorten evenementen te onderscheiden:

  • A-evenementen: evenementen met een laag risico;
  • B- evenementen: evenement met verhoogde aandacht en een gemiddeld risico. Dit is een evenement met een lokale of regionale uitstraling. Bij een dergelijk evenement wordt publiek van binnen en buiten de gemeente verwacht;
  • C- evenementen: grootschalig evenement met een verhoogd risico. Dit is een evenement met een sterke bovenregionale uitstraling. Bij een dergelijk evenement wordt veel publiek buiten de gemeente verwacht.

Wat moet ik doen?

Door het invullen van het meld- en aanvraagformulier evenementen bepaalt u in welke categorie uw evenement valt. In de 'nadere regels evenementen' leest u waaraan u moet voldoen voor het organiseren van een evenement. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Met het meld- en aanvraagformulier evenementen dient u gelijktijdig een melding op basis van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in. Deze hoeft u bij het organiseren van een evenement dan niet meer apart in te dienen.

Melding

Voor het organiseren van een A-evenement hoeft u alleen een melding bij de gemeente in te dienen. Dit doet u 8 weken voordat het evenement plaatsvindt. Gebruik hiervoor het meldformulier- en aanvraagformulier evenementen.

Vergunning

Voor het organiseren van een B- en C-evenement vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het meldformulier- en aanvraagformulier evenementen. Voor een B-evenement doet u dit 14 weken en bij een C-evenement 26 weken voordat het evenement plaatsvindt.

Stuur naast het aanvraagformulier ook een veiligheidsplan en tekeningen mee. De tekeningen moeten voldoen aan de nieuwe indieningsvereisten. Deze eisen vindt u op het aanvraagformulier.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen, ontheffingen of toestemmingen nodig heeft om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing, ontheffingen voor het schenken van alcohol of het inzetten van een verkeersregelaar. Deze moet u apart aanvragen bij de gemeente.

Subsidie aanvragen?

Wilt u subsidie aanvragen voor een evenement? Dat kan in sommige gevallen.

Hoe gaat het verder?

Melding A-evenement

U ontvangt bericht als de gemeente uw melding heeft ontvangen.

Vergunning B en C-evenement

U ontvangt binnen 16 weken bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Incidentele festiviteit

U mag een paar keer per jaar een festiviteit organiseren in uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of verenigingsgebouw. Denk hierbij aan een muziekoptreden in een café of een personeelsfeest in een horecabedrijf. 

Wilt u een incidentele festiviteit organiseren? Dan meldt u dit uiterlijk 1 week van tevoren bij de gemeente. Geef ook een omschrijving van de activiteiten, de datum en het tijdstip en de verwachte geluidsproductie door. Daarvoor kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Goed om te weten

Alcohol schenken tijdens evenement

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • u mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar;
  • tijdens het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen;
  • de persoon die de leiding heeft over de alcohol is minimaal 21 jaar en heeft geen strafblad.

Als u alcohol schenkt op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef ook de datum van het evenement door en de tijdstippen waarop u alcohol schenkt. En neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Lees meer over de alcoholwetvergunning

Brandveiligheid

Lees hier meer over brandveiligheid

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.

Download

Gebruik dit formulier voor het melden van een incidentele festiviteit. U kunt het formulier per post opsturen of ondertekend inscannen en naar ons mailen.

Bent u tevreden over deze pagina?