Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Binnen de gemeente zijn er 3 soorten evenementen te onderscheiden:

 • A-evenementen: evenementen met een laag risico. Hiervoor doet u een melding;
 • B- evenementen: evenement met bezoekers van binnen en buiten de gemeente. Het evenement heeft een lokale of regionale uitstraling. Er is een gemiddeld risico op incidenten. Hiervoor vraagt u een vergunning aan;
 • C- evenementen: groot evenement dat bekend is buiten de regio. Er komen veel bezoekers van buiten de gemeente. Er is een verhoogd risico op incidenten. Hiervoor vraagt u een vergunning aan.

Doorlooptijd

De categorie bepaalt hoe ver van tevoren u de aanvraag moet indienen. Twijfelt u? Bel dan met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER op telefoonnummer 0475 - 25 51 00.

 • Voor een A-evenement doet u 8 weken voor het begin van het evenement een melding.
 • Voor een B-evenement vraagt u 14 weken voor het begin van het evenement een vergunning aan.
 • Voor een C-evenement vraagt u 26 weken voor het begin van het evenement een vergunning aan.

Hoe lang duurt het?

 • Melding A-evenement: u ontvangt bericht als wij uw melding hebben ontvangen.
 • Vergunning B en C-evenement: wij toetsen uw aanvraag aan alle geldende wetten en regels. U hoort dit binnen 16 weken. 

Bezwaar

Bent u het niet eens met onze beslissing over een B of C evenement? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Tegen een A- evenement kunt u geen bezwaar maken.

Wat moet ik doen?

 • Vul het ‘Meld- en aanvraagformulier evenementen in. Op het formulier vindt u een overzicht van alles wat u mee moet sturen. Eventuele tekeningen moeten voldoen aan het voorbeeld op het formulier. In de 'nadere regels evenementen(externe link)' leest u waaraan u moet voldoen voor het organiseren van een evenement.
 • Als u het formulier en de bijlage heeft ingevuld, is duidelijk tot welke categorie uw evenement behoort. Zo weet u wanneer u uw aanvraag uiterlijk moet indienen. Hou rekening met deze indieningstermijn.
 • Stuur het ingevulde formulier inclusief alle documenten naar ons op. Dat zijn alle documenten uit het overzicht op het meld- en aanvraagformulier, én de bijlage. 

Met het Meld- en aanvraagformulier evenementen dient u tegelijkertijd ook een melding op basis van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen(externe link) in. Deze hoeft u bij het organiseren van een evenement dan niet meer apart in te dienen. 

Goed om te weten

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen, ontheffingen of toestemmingen nodig heeft om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing, ontheffingen voor het schenken van alcohol of het inzetten van een verkeersregelaar(externe link). Deze moet u apart aanvragen bij de gemeente.

Subsidie aanvragen?

Wilt u subsidie aanvragen voor een evenement? Dat kan in sommige gevallen.

Incidentele festiviteit

U mag een paar keer per jaar een festiviteit organiseren in uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of verenigingsgebouw. Denk hierbij aan een muziekoptreden in een café of een personeelsfeest in een horecabedrijf. 

Wilt u een incidentele festiviteit organiseren? Dan meldt u dit uiterlijk 1 week van tevoren bij de gemeente. Geef ook een omschrijving van de activiteiten, de datum en het tijdstip en de verwachte geluidsproductie door. Daarvoor kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Alcohol schenken tijdens evenement

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

 • u mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar;
 • tijdens het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen;
 • de persoon die de leiding heeft over de alcohol is minimaal 21 jaar en heeft geen strafblad.

Als u alcohol schenkt op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef ook de datum van het evenement door en de tijdstippen waarop u alcohol schenkt. En neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Lees meer over de alcoholwetvergunning

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.