Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is een zelfstandig samenwerkingsverband voor het heffen en innen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Ook voeren zij de wet WOZ uit. Gemeente Maasgouw is sinds 1 januari 2013 aangesloten bij BsGW.

Voor informatie over alle gemeentelijke belastingen kunt u terecht bij BsGW. Dit geldt voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • afvalstoffenheffing;
  • hondenbelasting;
  • forensenbelasting;
  • parkeerbelasting
  • onroerendezaakbelasting;
  • rioolheffing;
  • toeristenbelasting;
  • watertoeristenbelasting. 

Contact opnemen met BsGW? Kijk op de website van BsGW hoe u dit kunt doen.

Kwijtschelding van belastingen

In sommige gevallen kunt u kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen. Heeft u hier vragen over? Lees meer over kwijtschelding op de website van BsGW.

WOZ-waarde

Bent u op zoek naar informatie over de WOZ-waarde? Bijvoorbeeld over de beschikking, de waarde, of hoe deze wordt berekend? Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Kijk dan op de website van BsGW hoe u dit kunt doen.