Grootschalige energieprojecten

In februari 2023 is in opdracht van Provincie, gemeente en RWE een onderzoek gestart naar het toekomstperspectief van het Clauscentrale-terrein in Maasbracht en de omgeving daarvan. Dat onderzoek is nog niet afgerond maar heeft wel al in beeld gebracht welke grote energieprojecten (mogelijk) op Maasbracht en omgeving afkomen en welke wettelijke procedures daarvoor moeten gaan lopen.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de volgende onderwerpen.

Vragen of reageren

Als u vragen en reacties heeft over het onderzoek naar de toekomst van de Clauscentrale dan kunt u die mailen naar clauscentrale@emma.nl. Dan komt uw vraag meteen terecht bij de onderzoeksbureaus die aan het onderzoek werken. 

Heeft u andere vragen of opmerkingen voor de gemeente over de grote energieprojecten? Stuur dan een mail naar info@gemeentemaasgouw.nl of neem contact op via nummer 0475 - 85 25 00