Ondernemersverenigingen en regionale partners

Maasgouw kent een groot aantal actieve ondernemers die elkaar opzoeken en samen werken aan een sterk ondernemersklimaat in de gemeente. Die samenwerking krijgt vorm in een aantal ondernemersvereningen. Daarnaast zijn er regionale partners en samenwerkingen. Voor elke ondernemer wat wils!

Ondernemersverenigingen in Maasgouw

Deze vertegenwoordigers van de Maasgouwse ondernemers hebben regelmatig overleg met de gemeente over zaken die spelen bij hun ondernemers. Zij halen concrete vragen op en leveren input aan de gemeente en bestuur.

  • Maasgouw Ondernemers is er voor alle ondernemers in de gemeente Maasgouw die actief zijn op het gebied van Dienstverlening, Industrie en Ambacht.
  • Ondernemersvereniging Wessem is er speciaal voor bedrijven die actief of woonachtig zijn in Wessem. 
  • Bij Ondernemers Collectief Heel kunnen ondernemers en bedrijven uit Heel en Beegden zich aansluiten. 
  • Ondernemersvereniging Maasbracht Centrum is er voor ondernemers in het centrum van Maasbracht. 

Regionale partners

Maasgouw is een kleine gemeente in een sterke regio. Ze maakt zich sterker door de samenwerking met haar buren. Op verschillende thema's en onderwerpen zijn samenwerkingen tot stand gebracht.

Keyport. Dé ondernemende regio.

Logo Keyport

Wie onderneemt in Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert of Cranendonck heeft via Keyport toegang tot de mensen en de middelen die ideeën verder kunnen brengen. Wij weten de weg binnen heel Zuidoost-Nederland en leggen de verbindingen die een project nodig heeft. Zo brengen we bedrijven samen die elkaar kunnen versterken, óók buiten de regio of zelfs buiten de eigen sector. We slaan de brug naar onderwijs als dat een ontwikkeling kan versnellen en dragen zelf bij met kennis en support. Zo vinden we altijd de slimste weg van idee naar realisatie. Bezoek de website van Keyport.

Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (OML)

OML versterkt de Midden-Limburgse economie bij ruimtelijk-economische vraagstukken zoals gebiedsontwikkeling, herstructurering en de aanleg en verkoop van nieuwe bedrijventerreinen. Bezoek de website van OML.

Samenwerking Midden-Limburg (SML)

Samenwerking Midden-Limburg is de krachtige verbinder die de lokale eigenheid van de aangesloten zeven gemeenten versterkt en de samenhang van de regio vergroot. SML krijgt dingen voor elkaar die de afzonderlijke gemeenten niet voor elkaar krijgen. SML wil niet alleen de lijnen uitzetten, maar er ook samen voor zorgen dat ze echt bewandeld worden. Bezoek de website van SML.

Koninklijke Horeca Nederland (Midden-Limburg)

Koninklijke Horeca Nederland is een bekende belangenbehartiger, klankbord en informatiekanaal voor horeca-ondernemers in Nederland, en dus ook voor veel horeca-ondernemers in Maasgouw. Onder anderen vanwege het grote accent op recreatie en toerisme in deze regio is ook Horeca Nederland partner in het overleg met gemeente Maasgouw als ondernemersvertegenwoordiger. 

Partners voor ondernemers

Een ondernemer is voor bepaalde zaken aangewezen op de gemeente. Maar veel vaker zal de vraag breder zijn dan een strikt gemeentelijk product, zoals een vergunning. Als gemeente hebben we een aantal partijen aangeschakeld om hun aanbod en kennis ter beschikking te stellen van de ondernemers in deze gemeente. Bij hen kan de ondernemer terecht met andere vragen, bijvoorbeeld over de voortzetting of uitbreiding van zijn bedrijf.  

Werkgeverservicepunt

Een werkgeversservicepunt is een samenwerking van gemeenten, UWV, onderwijs-instellingen, kenniscentra en andere partijen. Bij een werkgeversservicepunt krijgt u onder andere informatie en ondersteuning als u iemand aan wilt nemen die moeilijker aan het werk komt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de Participatiewet en de banenafspraak, voorzieningen en financiële regelingen.

Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) is door de overheid opgericht om ondernemers in Nederland financieel te ondersteunen voor herstel en groei van hun bedrijven. De IMK’er is specialist en expert op zijn terrein. De deskundigheid van de IMK’er omvat drie deelgebieden: ondernemerscompetenties, financiële analyse en business kennis. Daarnaast beschikt de IMK’er over advies- en coachingsvaardigheden.

Ondernemersklankbord

Ondernemers voor ondernemers; met specialisten en ervaringsdeskundigen op allerlei terreinen helpt deze organisatie ondernemers verder op het gebied van bedrijfsovernames, uitbreiding en expansie, naderend faillissement en opvolging. Lokaal georganiseerd maar binnen een nationaal netwerk met veel expertise en sterke contacten.

MKB Midden Limburg

MKB Midden-Limburg is als belangenbehartiger van ondernemers actief in het midden- en kleinbedrijf in de regio Midden-Limburg. MKB Midden-Limburg is een actieve partner van alle overheden in deze regio met het doel om samen het bedrijfsleven in Midden-Limburg te ondersteunen en te versterken. Sterk instrument daarin is de Business Club Limburg, waarmee ontmoeting, inspiratie en versterking van het bedrijfsleven wordt gerealiseerd.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel is een plek waar ondernemers toch al snel terecht komen en waar veel specifieke informatie voor bedrijven voorhanden is. Zo heeft de KVK ook specifieke informatie voor starters en biedt het Handelsregister een goed overzicht van bedrijven en contacten. Bovendien heeft de KVK via het Ondernemersplein een prima platform waarop checklists voor ondernemers zijn opgenomen.