De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). De burgemeester is de voorzitter van het college. Hij wordt voor 6 jaar benoemd. Wethouders worden door de gemeenteraad gekozen. Ieder collegelid heeft zijn eigen takenpakket. Dit wordt de portefeuille genoemd.

Het aantal wethouders van een gemeente is afhankelijk van het aantal raadsleden. Het aantal raadsleden is weer afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Gemeente Maasgouw heeft 4 wethouders en (maximaal) 19 raadsleden.

Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit:

College van B&W
V.l.n.r: Wim Ploeg (gemeentesecretaris), Sjors Blomen, Carla Peters, Stef Strous, Tim Snijckers en Math Wilms.

Lees hier meer over het college van B&W 

Notulen collegevergadering

Het college vergadert elke dinsdag. De notulen van de collegevergaderingen zijn openbaar. Deze zijn na goedkeuring op de website te vinden. Klik hiervoor op onderstaande link. 

Ga naar de  notulen van de collegevergadering 

Coalitieakkoord 2022 - 2026

Na de verkiezingen in 2022 is er een akkoord opgesteld met plannen voor de komende coalitieperiode (2022-2026). Dit heet het coalitieakkoord. U kunt dit akkoord hieronder downloaden. Dit is de versie van 16 mei 2022.