Burgemeester en wethouders

De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). De burgemeester is de voorzitter van het college. Hij wordt voor 6 jaar benoemd. De gemeenteraad kiest de wethouders. Ieder collegelid heeft zijn eigen takenpakket. Dit heet de portefeuille.

Het (maximaal) aantal wethouders van een gemeente is afhankelijk van het aantal raadsleden. Het aantal raadsleden is weer afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Gemeente Maasgouw heeft 3 wethouders en (maximaal) 19 raadsleden. Op deze pagina leest u meer over onze burgemeester en wethouders.

College van B&W
V.l.n.r. Rob Cretskens, Tim Snijckers, Dion Schneider, Karin Keersmaekers en Sjors Blomen.

Notulen collegevergadering

Het college vergadert elke dinsdag. De notulen van de collegevergaderingen zijn openbaar. Deze zijn na goedkeuring op de website te vinden. Klik hiervoor op onderstaande link. 

Ga naar de notulen van de collegevergadering 

Downloads

Coalitieakkoord

Na de raadsverkiezingen is op 16 mei 2022 in de gemeenteraad een een akkoord vastgesteld met de ambities en doelen voor de komende coalitieperiode (2022-2026). Dit heet het coalitieakkoord. U kunt dit akkoord hieronder downloaden.

Collegeprogramma

Door het college van B&W is op 11 juli 2022 het Collegeprogramma 2022-2026 vastgesteld. Dit programma bevat een overzicht van de belangrijkste actiepunten uit het Coalitieakkoord en een planning voor de uitvoering van deze actiepunten.

Over de voortgang van het collegeprogramma wordt regelmatig gerapporteerd. Voor vragen kunt u terecht bij concernstrateeg Roger Huntjens via (r.huntjens@gemeentemaasgouw.nl) of telefonisch via ons algemene nummer.