De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). De burgemeester is de voorzitter van het college. Hij wordt voor 6 jaar benoemd. Wethouders worden door de gemeenteraad gekozen. Ieder collegelid heeft zijn eigen takenpakket. Dit wordt de portefeuille genoemd.

Het aantal wethouders van een gemeente is afhankelijk van het aantal raadsleden. Het aantal raadsleden is weer afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Gemeente Maasgouw heeft 4 wethouders en (maximaal) 19 raadsleden.

Het college van B&W. Van links naar rechts wethouder Carla Peters, gemeentesecretaris Wim Ploeg, burgemeester Stef Strous, wethouder Tim Snijckers, wethouders Math Wilms en wethouder Johan Lalieu.

Bekijk hier de samenstelling van het college van B&W

Notulen collegevergadering

Het college vergadert elke dinsdag. De notulen van de collegevergaderingen zijn openbaar. Deze zijn  na goedkeuring op de website te vinden. Klik hiervoor op onderstaande link. 

Ga naar de  notulen van de collegevergadering 

Coalitieprogramma 2018-2022

Na de verkiezingen in 2018 is er een programma opgesteld met plannen voor de komende coalitieperiode (2018-2022), dit heet het coalitieprogramma. U kunt het coalitieprogramma hieronder downloaden.

Presentatie aan de regio

Via de video in de onderstaande link presenteert het college van gemeente Maasgouw zich aan de regio.