Wethouder Tim Snijckers

Wethouder Tim Snijckers uit Stevensweert werd op 16 mei 2022 beëdigd als wethouder. Hij is sinds 2018 wethouder voor gemeente Maasgouw. Daarvoor was hij van 2007 tot 2018 raadslid. Hij is wethouder namens CDA Maasgouw.

Portefeuille

wethouder Tim snijckers

Elke wethouder heeft een eigen takenpakket. Dit takenpakket kan zeer uiteenlopend zijn en wordt vaak de portefeuille genoemd. De portefeuille van Tim Snijckers bestaat uit:

 • Omgevingswet, omgevingsbeleid, landschap en vergunningen
 • Wonen, volkshuisvesting en leegstaande gebouwen
 • Economie: werklocaties, ondernemerschap en arbeidsmarkt
 • Economisch actieprogramma (o.b.v. economisch profiel)
 • Erfgoed, monumenten en archeologie
 • Kermissen
 • Arbeid, inkomen en participatie (inclusief inburgering en huisvesting van statushouders) 
 • Arbeidsmigranten (coördinatie)
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Programma Woon-zorg cluster Heel
 • Project Woonwagenstandplaatsen
 • Project ruimtelijke ontwikkeling gebied Edelchemie
 • Programma Havengebied Maasbracht
 • Programma Nautische Boulevard
 • Project Centrumvisie Heel

Tevens is hij derde loco-burgemeester. 

Nevenfuncties

Een nevenfunctie is een activiteit die iemand naast zijn of haar hoofdberoep uitoefent. Hieronder zijn de nevenfuncties van Tim Snijckers te vinden.

Ambtsgebonden onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter Algemeen Bestuur  en Dagelijks Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
 • Lid Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
 • Lid SML Wonen
 • Lid bestuurlijk overleg SML Economie
 • Lid portefeuillehouderoverleg RO Midden Limburg
 • Lid commissie Economie en Toerisme Euregio Rijn Maas Noord
 • Lid algemeen bestuur Keyport
 • Lid aandeelhoudersvergadering en bestuurlijk overleg OML
 • Euregio Commissie Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Mobiliteit, Milieu en Energie.

Spreekuur

Wethouder Tim Snijckers houdt iedere woensdag tussen 9.00 en 11.00 uur een spreekuur in het gemeentehuis in Maasbracht. Heeft u een idee, vraag of probleem binnen de bovenstaande portefeuille waar u over wilt praten? Of wilt u van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? U bent van harte welkom tijdens het spreekuur.

Een afspraak kunt u maken via Petra Sangers, p.sangers@gemeentemaasgouw.nl of 0475 - 85 25 00. Vermeld bij het maken van de afspraak uw naam, telefoonnummer, mailadres en het onderwerp waar het over gaat.

U kunt alleen onderwerpen bespreken die onder de verantwoordelijkheid vallen van wethouder Snijckers. Zijn e-mailadres is t.snijckers@gemeentemaasgouw.nl.

Wat doet een wethouder?

De wethouders en de burgemeester vormen samen het College van B&W. Zij besturen de gemeente. Het college voert besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie. De gemeenteraad controleert het werk van het college. 

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. 

Benoemen wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze samen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen. De partijen dragen kandidaten voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt vervolgens de wethouder(s).

Lees meer over wethouders