In Maasgouw vinden we onze groene omgeving heel belangrijk. Groen maakt onze omgeving leefbaar en biedt ruimte aan recreatie en ontmoeting. Ook zorgt een gevarieerde groene omgeving voor een rijk insecten- en dierenleven. Bomen, bloemen en planten die insecten aantrekken zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Ze bieden voedsel en beschutting. De planten en de insecten zijn op hun beurt een voedselbron voor vogels en andere dieren.

Op deze pagina leest u hoe wij willen omgaan met alle vormen van groen en welke acties en maatregelen genomen worden. Ook leest u wat u zelf kunt doen om uw omgeving groener te maken en waarom dat zo belangrijk is.

Wat doen wij?

 • Zorgplan natuur en Landschap

  Samen werken we aan een aantrekkelijk landschap. Dit willen en kunnen we niet alleen doen. Daar willen we onze inwoners graag bij betrekken.

  Zorgplan landschap en natuur
 • Bomenbeleid

  Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze omgeving. Meer over ons bomenbeleid leest u hier.

 • Klimaatadaptatie

  Het aanpassen van de omgeving aan klimaatverandering. Hoe doen we dit in Maasgouw?

  Geveltuintjes
 • Biodiversiteit herstellen

  Wij zetten ons in om de biodiversiteit te herstellen. Lees hier hoe we dit doen.

  Bijdiversiteit
 • Groenvisie

  Groen draagt in grote mate bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarom zijn we er zuinig op. Lees onze visie op groen.

  Groen in de wijk
 • Ecologisch beheer

  Van bermenbeheer tot schapenbegrazing. Dit doet Maasgouw aan ecologisch beheer.

  Schapen

Samen maken we Maasgouw!

Informatie en nieuwsberichten