Geen voortuin, maar wel behoefte aan groen voor uw deur? Inwoners van de gemeente Maasgouw kunnen met toestemming van de gemeente een geveltuin krijgen. 

Geveltuintjes

Geveltuintjes zorgen voor een aangenamer klimaat. Vlinders en bijen zijn er blij mee. Regenwater kan beter de grond in dringen. Daarom ondersteunt de gemeente Maasgouw de aanleg van geveltuintjes. De gemeente past de bestrating aan. U zorgt voor de beplanting.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten bijvoorbeeld voetgangers en overig verkeer er geen hinder van ondervinden. In de voorwaarden vindt u alle informatie. 

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op Pieter Derix via p.derix@gemeentemaasgouw.nl.