Wij vinden het belangrijk om samen met inwoners, ondernemers en organisaties te werken aan een betere, duurzame wereld. Daarom heeft de gemeente zich verbonden aan de Global Goals: 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken. Dit zijn doelen om beter om te gaan met onze aarde, maar ook doelen die staan voor gezond leven, gelijke kansen en welvaart voor iedereen.

Logo Global Goals - Maasgouw

Met de Global Goals gaan we aan de slag om oplossingen te vinden voor de grootste maatschappelijke opgaven van onze tijd. Denk hierbij aan armoede, maar ook aan een gezonde omgeving. Hier kunnen we ook in Maasgouw een steentje aan bijdragen. Maar dat doen we niet alleen. Dat doen we met onze inwoners, ondernemers en andere partners. Met elkaar kunnen veel (kleine) bijdragen een groot verschil maken. Zo werken we samen aan een betere en duurzame wereld.

Omdat we met elkaar veel meer kunnen bereiken dan alleen, hebben we gekozen voor het motto "Samen maken we Maasgouw". Wilt u weten wat de Global Goals inhouden, wat wij doen en wat u kunt doen? Lees dan snel verder!

Wat zijn de Global Goals?

Logo Global Goals

De Global Goals zijn 17 wereldwijde doelen die er met elkaar voor zorgen dat onze wereld mooier en beter wordt. Voor iedereen. De doelen worden ook Sustainable Development Goals ('duurzame ontwikkelingsdoelen') genoemd en afgekort met SDG's. 

De doelen zijn bijvoorbeeld gericht op geen armoede, goed onderwijs voor iedereen en betaalbare en duurzame energie. Dat zijn doelen waar wereldwijd aan gewerkt wordt.

Ontstaan

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er na inbreng van organisaties en individuen wereldwijd. Officieel zijn toen de Sustainable Development Goals (SDG) afgesproken, maar dit wordt vertaald als zijnde de Global Goals. De Global Goals zijn eigenlijk een mondiale ontwikkelingsagenda voor 2030.

Kompas voor een wereldwijde aanpak

Achter de 17 Global Goals zitten 169 targets (doelen). Die maken ze nog concreter. Deze kunnen ook worden gezien als een agenda en kompas voor de aanpak van de grote maatschappelijke problemen van onze tijd zoals klimaatverandering, armoede en ongelijkheid. Op deze website leest u meer over de 17 doelen.

Landelijke en wereldwijde samenwerking

Sinds 2015 is is een wereldwijde beweging van overheden, kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven ontstaan die zich op allerlei gebieden inzetten voor het bereiken van Global Goals. In Nederland gaat dit vaak onder de vlag van SDG Nederland.

Meer weten over wereldwijze samenwerking? Kijk dan eens op Global Goals of op de website van de United Nations.

Welke Global Goals zijn er?

De Global Goals zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Deze worden ook wel Sustainable Development Goals (SDG) genoemd. Meer informatie over deze doelen kunt u vinden op de website van SDG Nederland.

De 17 doelen van Global Goals. Deze worden beschreven op de website van SDG Nederland.

Wat zijn de Global Goals speerpunten in Maasgouw?  

De Global Goals bieden oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd. De gemeente Maasgouw wil een bijdrage leveren aan deze oplossingen. Daarbij wordt de focus gelegd op de Global Goals die het meeste aansluiten bij de taken van de gemeente. Aan die Global Goals kunnen wij als gemeente immers de grootste bijdrage leveren!

Hieronder ziet u op welke speerpunten wij ons richten bij het bereiken van de Global Goals:

Bestaanszekerheid, werk en inkomen

Gelijke kansen, voor iedereen. Daarom helpen we inwoners die het (financieel) wat zwaarder hebben met regelingen en ondersteuning. Ook is er veel aandacht voor de ondernemers.

Geen armoede
Eerlijk werk en economische groei

Gezondheid, zorg en sociale inclusie

Iedereen moet mee kunnen doen. We luisteren naar onze inwoners en zetten in op gelijke kansen.

Goede gezondheid en welzijn
Ongelijkheid verminderen

Kwaliteit fysieke leefomgeving

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving te beschermen én te verbeteren. Dat is het hoofddoel van de Omgevingsvisie Maasgouw, maar dat ziet u ook terug in hoe wij omgaan met onze natuur en in het groenbeheer.

Leven in het water
Leven op het land

Klimaatverandering en energie

Het klimaat verandert. Daarom ondernemen we nu al actie om energie duurzamer te maken en betaalbaar te houden.

Betaalbare en duurzame energie
Klimaatactie

Groene en circulaire economie

De economie zo groen mogelijk. Van het begin tot het einde, dus ook afvalvermindering.

Industrie, innovatie en infrastructuur
Verantwoorde consumptie en productie

Veiligheid, bestuur en organisatie

'Samen maken we Maasgouw'. Een duurzaam Maasgouw maken we samen met u. Onder 'Samenwerking met andere partners' leest u hier meer over.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Global Goal 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Samenwerking met Global Goals partners

Wij doen dit natuurlijk niet alleen. Want juist door samen de krachten te bundelen, kunnen we veel meer bereiken! 

Netwerk van Global Goals gemeenten

Sinds 2019 maakt de gemeente Maasgouw deel uit van het Nederlandse netwerk van Global Goals gemeenten. Al meer dan 100 gemeenten hebben zich hierbij aangesloten en dat aantal groeit nog steeds. Met dit netwerk kunnen we leren van voorbeelden uit andere gemeenten en ook kennis en ervaringen uitwisselen.

SDG Nederland

De gemeente Maasgouw onderhoudt ook contacten met SDG Nederland. Dit is een brede beweging van meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, gemeente, jongerengroepen, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven die bijdragen aan de doelen van duurzame ontwikkeling in Nederland. SDG staat voor Sustainable Development Goals of (in het Nederlands) Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Samenwerkingsverbanden en andere partners

De gemeente is partner binnen enkele regionale samenwerkingsverbanden. Daar zetten we de Global Goals op de agenda. Vooral binnen Rivierpark Maasvallei en Keyport leveren wij samen met andere partijen een constructieve bijdrage aan de Global Goals.

Ik heb een vraag of suggestie

Wij horen graag uw vragen en suggesties. Stuur deze naar globalgoals@gemeentemaasgouw.nl.
We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Samen maken we Maasgouw: informeren en inspireren

Aan de hand van de Global Goals laten wij zien hoe wij als gemeente hieraan werken. En ook hoe inwoners en ondernemers daar een bijdrage aan kunnen leveren. Er gebeurt namelijk al veel goeds in Maasgouw. Door voorbeelden van binnen en buiten Maasgouw te laten zien, willen we onze inwoners (en alle anderen) inspireren om een (nog) grotere bijdrage te leveren aan een betere, duurzame wereld! Hieronder zijn verhalen uit de gemeente te vinden.

Duurzame ontwikkeling

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad unaniem het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling vastgesteld. Dit plan is gericht op de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties: de Global Goals. In de komende jaren wil de gemeente Maasgouw zich gaan inzetten om samen met bewoners, ondernemers en andere partners de bijdrage aan de Global Goals te vergroten.

Daarbij richten we ons op  thema's zoals klimaat en energie, natuur en biodiversiteit en circulaire economie, maar ook op "sociale" thema's zoals armoedebestrijding, het bevorderen van gezondheid en het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het motto is: Samen op weg naar een betere wereld: gezonder, socialer en duurzamer. Samen maken we Maasgouw!

Het plan is hieronder te downloaden.