De gemeente Maasgouw vindt het van groot belang om samen met inwoners, ondernemers en organisaties te werken aan een betere, duurzame wereld. Daarom heeft de gemeente zich verbonden aan de Global Goals: de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken. Dit zijn doelen om beter om te gaan met onze aarde, maar ook doelen die staan voor gezond leven, gelijke kansen en welvaart voor iedereen. Daar willen wij samen met mensen zoveel mogelijk de schouders onder zetten, want Samen maken we Maasgouw. Doe mee!

Wilt u weten wat de Global Goals inhouden en wat we doen? Lees dan snel verder!

Welke Global Goals zijn er?

De Global Goals zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Deze worden ook wel Sustainable Development Goals (SDG) genoemd. Meer informatie over deze doelen kunt u vinden op de website van SDG Nederland.

De 17 doelen van Global Goals. Deze worden beschreven op de website van SDG Nederland.

Wat doet Maasgouw als Global Goals gemeente?

De Global Goals bieden oplossingen voor de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd. Aan de hand van de Global Goals laten wij zien hoe wij als gemeente aan deze oplossingen werken en hoe inwoners en ondernemers daaraan kunnen werken. Er gebeurt vandaag al veel goeds in Maasgouw. Dat waarderen en steunen we, maar we zijn ook constant op zoek naar verbeteringen.

We willen leren van voorbeelden binnen en buiten Maasgouw en veranderen naar nog beter. Door voorbeelden te laten zien willen  we zoveel mogelijk mensen  inspireren om een nog grotere bijdrage aan een betere, duurzame wereld te leveren. Want veel kleine bijdragen maken samen een groot verschil. Samen maken we Maasgouw. Doe mee! 

Ik heb een vraag of suggestie!

Wij horen graag uw vragen en suggesties. Stuur deze naar globalgoals@gemeentemaasgouw.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Logo Global Goals

Verhalen uit Maasgouw

De Global Goals bieden oplossingen voor de grootste maatschappelijke problemen van onze tijd. Aan de hand van de Global Goals laten wij zien hoe wij als gemeente aan deze oplossingen werken. En, hoe inwoners en ondernemers daar een bijdrage aan kunnen leveren. Er gebeurt al veel goeds in Maasgouw. Dat waarderen en steunen we. 

Door voorbeelden van binnen en buiten Maasgouw te tonen proberen we mensen te inspireren om een (nog) grotere bijdrage te leveren aan een betere, duurzame wereld.

Downloads

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad unaniem het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling vastgesteld. Dit plan is gericht op de wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties: de Global Goals. In de komende jaren wil de gemeente Maasgouw zich gaan inzetten om samen met bewoners, ondernemers en andere partners de bijdrage aan de Global Goals te vergroten.

Daarbij richten we ons op  thema's zoals klimaat en energie, natuur en biodiversiteit en circulaire economie, maar ook op "sociale" thema's zoals armoedebestrijding, het bevorderen van gezondheid en het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Het motto is: Samen op weg naar een betere wereld: gezonder, socialer en duurzamer. Samen maken we Maasgouw!