We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij zaken die hun aangaan. Ook willen we ze leren meepraten, mee beslissen en samen tot adviezen en keuzes te komen. We zijn daarom in 2020 gestart met het opzetten van een kindergemeenteraad: de kinderraad. De kinderraad geeft advies aan het college, de gemeenteraad of beleidsmedewerkers over onderwerpen die hun nu of in de toekomst aangaan.

Wat is de kinderraad?

De kinderraad bestaat uit een kinderburgemeester en raadsleden. Zij worden betrokken bij vraagstukken uit de gemeente en kunnen hun mening geven over onderwerpen die hun nu of in de toekomst aangaan. Dat kan zijn armoede, gezond eten, pesten, aandacht voor andere culturen of meer (speel)tuintjes etc. Ook kunnen ze zelf een project opzetten en aandacht besteden aan een bepaald thema. 

Doelen

  • Meedenken met thema’s die voor kinderen van belangrijk zijn.
  • Kennismaken met gemeente en gemeenteraad, democratie, totstandkoming beleid etc.
  • Projecten opzetten, zoals een deelkast in het kader van armoede, dialectlessen op school, veilig verkeer, beter omgaan met de natuur. 

Kinderraadvergaderingen

De kinderen vergaderen in de Raadzaal in het gemeentehuis in Maasbracht. Dit doen zij 3-4 keer per jaar. De vergaderingen zijn online te volgen. De kinderen uit de kinderraad vertegenwoordigen de kinderen uit hun school en/of netwerk. Zij worden ondersteund door een coach, maar ook door enkele leden uit de gemeenteraad.

Elk schooljaar een (gedeeltelijk) nieuwe raad 

Elk schooljaar worden alle basisscholen uit gemeente Maasgouw bezocht en kinderen geïnformeerd over de kinderraad. Van elke basisschool kunnen 2 kinderen (van groep 7 en/of 8) deelnemen. Het kind of de kinderen worden samen met klas, de leerkracht en de coach gekozen. De kinderraad kiest samen met de coach een kinderburgemeester. De kinderraad wordt begin oktober geïnstalleerd. 

Meer informatie

Zit je in groep 7/8 en lijkt het je leuk om in de kinderraad te zitten? Neem dan contact op met je leerkracht van de school. Ook kunnen alle vragen gesteld worden aan de coach van de kinderraad: Carien van Montfort-de Boer. Dit kan via 0475 - 85 25 00 of per e-mail aan c.vanmontfort@gemeentemaasgouw.nl.

Kinderraad 2023/2024

De nieuwe kinderraad 2023/2024 van gemeente Maasgouw is op woensdag 4 oktober geïnstalleerd. Van alle acht reguliere basisscholen uit Maasgouw doen er kinderen mee. De raad bestaat uit 16 raadsleden en een kinderburgemeester. De kinderburgemeester, Lars Boonen, was afgelopen jaar ook burgemeester. Komend jaar is het thema Klimaat.

De kinderraad vergadert op onderstaande dagen. Deze vergaderingen zijn besloten.

  • Woensdag 4 oktober 2023
  • Woensdag 13 december 2023
  • Woensdag 13 maart 2024
  • Woensdag 12 juni 2024
Nieuwe kinderraad oktober 2023
Op de foto de kinderburgemeester Lars Boonen, locoburgemeester Sjors Blomen, coach kinderraad Carien van Montfort-de Boer en alle nieuwe raadsleden. Helaas ontbreekt Jente op de foto.