We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij (gemeentelijke) zaken die hun aangaan. Ook willen we ze leren meepraten, mee beslissen en samen tot adviezen en keuzes te komen. Ze krijgen een indruk van politiek en hoe een gemeente wordt aangestuurd. We zijn daarom in 2020 gestart met het opzetten van een kindergemeenteraad: de kinderraad.

De kinderen worden betrokken bij vraagstukken uit de gemeente. Ook geven ze hun mening over onderwerpen zoals armoede, gezond eten, pesten, aandacht voor andere culturen of meer (speel)tuintjes etc. Ook zetten ze zelf een project op rondom een bepaald thema. Zij kiezen daarvoor jaarlijks een thema uit de Global Goals.

Wie zit er in de kinderraad?

De kinderraad bestaat uit een kinderburgemeester en raadsleden. Elk schooljaar komt er een (gedeeltelijk) nieuwe raad.

Afgevaardigd van de basisscholen

Jaarlijks worden alle basisscholen uit gemeente Maasgouw bezocht en kinderen geïnformeerd over de kinderraad. Van elke basisschool kunnen er 2 kinderen van groep 7 en 8 deelnemen. Zij worden samen met de coach en de leerkracht, en eventueel de klas, gekozen. De kinderraad wordt officieel geïnstalleerd begin oktober. Samen met de coach kiezen ze uit hun groep een kinderburgemeester. 

Doelen

  • Meedenken met thema’s die voor kinderen van belangrijk zijn.
  • Kennismaken met politiek en gemeente, democratie, samen komen tot  beslissingen etc.
  • Projecten opzetten, zoals een deelkast in het kader van armoede, dialectlessen op school, veilig verkeer, beter omgaan met de natuur en klimaat. 

Kinderraadvergaderingen

De kinderen vergaderen in de Raadzaal in het gemeentehuis in Maasbracht. Dit doen zij 4 keer per jaar. De kinderen uit de kinderraad vertegenwoordigen de kinderen uit hun school en/of netwerk. Zij worden ondersteund door een coach, maar ook door enkele buddy’s (vrijwillige begeleiders, bijvoorbeeld uit de gemeenteraad).

Meer informatie

Zit je in groep 7/8 en lijkt het je leuk om in de kinderraad te zitten? Neem dan contact op met je leerkracht van de school. Ook kunnen alle vragen gesteld worden aan de coach van de kinderraad: Carien van Montfort-de Boer. Dit kan via 0475 - 85 25 00 of per e-mail aan c.vanmontfort@gemeentemaasgouw.nl.

Kinderraad 2023/2024

De nieuwe kinderraad 2023/2024 van gemeente Maasgouw is op woensdag 4 oktober geïnstalleerd. Van alle acht reguliere basisscholen uit Maasgouw doen er kinderen mee. De raad bestaat uit 16 raadsleden en een kinderburgemeester (zie hieronder).  De kinderburgemeester, Lars Boonen, was afgelopen jaar ook burgemeester. Voor dit schooljaar hebben zij het thema Klimaat gekozen.

De kinderraad vergadert op onderstaande dagen. Deze vergaderingen zijn besloten. Daarnaast worden er soms excursies gepland. Ook worden de kinderen regelmatig naar hun mening gevraagd en nemen beurtelings enkelen deel aan belangrijke plaatselijke culturele evenementen, zoals Koningsdag. Dat doet zij samen met de kinderburgemeester en burgemeester Dion Schneider. 

  • Woensdag 4 oktober 2023
  • Woensdag 13 december 2023
  • Woensdag 13 maart 2024
  • Woensdag 12 juni 2024
Nieuwe kinderraad oktober 2023
Op de foto de kinderburgemeester Lars Boonen, locoburgemeester Sjors Blomen, coach kinderraad Carien van Montfort-de Boer en alle nieuwe raadsleden. Helaas ontbreekt Jente op de foto.