Sinds december 2020 is er een kinderraad in Maasgouw. De kinderraad is in het leven geroepen om kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente. Ook vindt de gemeente het belangrijk om te luisteren naar de mening en leefwereld van kinderen en jongeren en om hen actief te betrekken bij gemeentelijke plannen. 

Afspiegeling uit de gemeente

De kinderraadsleden zijn een afspiegeling van de verschillende kernen in de gemeente. Elke basisschool mag twee raadsleden voordragen. De huidige raadsleden komen uit de groepen 7 en 8. Zij mogen meepraten en meedenken over het beleid van de gemeente. Iedere deelnemende school vormt een fractie. Dat houdt in dat de overige kinderen van de klas of gehele bovenbouw meedoen als fractieondersteuners om de vergaderingen voor te bereiden. Op welke wijze de leerlingen worden benoemd, gekozen en voorgedragen kan iedere school op een eigen manier invullen. De kinderen worden benoemd voor één schooljaar. 

Functies

De kinderraad bestaat uit een burgemeester, raadsleden, een griffier, een bode, drie wethouders, twee journalisten en een fotograaf. De kinderraad kent zestien raadsleden die de acht basisscholen in de acht dorpen van de gemeente Maasgouw vertegenwoordigen. In totaal hebben vijfentwintig kinderen van groep 7 en 8 een rol bij de kinderraad.

Kinderraadvergaderingen

De kinderraad vergadert (meestal) drie maal per jaar.  De vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De kinderen bepalen zelf de agenda. De vergaderingen worden voorgezeten door de kinderburgemeester. De kinderraad bedenkt plannen die voor hen belangrijk zijn en neemt besluiten hierover. De kinderraad heeft een eigen budget om deze plannen uit te voeren.  Ook adviseert de kinderraad de gemeenteraad over onderwerpen die kinderen en jongeren aan gaan. Hier is de agenda(externe link) te vinden. 

Meer informatie

Volg de activiteiten van kinderraad Maasgouw via hun eigen Facebookgroep(externe link).