Het is voorjaar. De bladeren komen weer aan de bomen. En dan verschijnt ook snel de eikenprocessierups weer. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april komen de rupsen uit de eitjes. Dit jaar wordt op 18 april gestart met de bestrijding.

Monitoring

Door middel van monitoring wil gemeente Maasgouw vaststellen of en hoeveel eipakketten van de eikenprocessierups aanwezig zijn. Dit gebeurt door een extern bedrijf tijdens de aanloopfase, de bestrijding en na afloop. De monitoring van de eipakketten vindt op verschillende locaties plaats om zo een compleet beeld te krijgen van de te verwachten overlast binnen onze gemeente. 

Bestrijding met trekker

Wij beheersen de eikenprocessierups door vroegtijdige bespuiting met een biologisch middel. Dit doen wij met onze eigen trekker waaraan een spuitinstallatie is bevestigd. De bespuiting moet in een kort tijdbestek worden uitgevoerd, want de rupsen komen tussen half april en begin mei uit de eitjes. Daarom bestrijden wij van 06.00 in de ochtend tot 21.00 in de avond. Als het nodig is, doen we dit ook in het weekend.

Vervolg proeven

De bestrijding van de eikenprocessierups is succesvol en wordt met een biologisch middel gedaan. Maar het heeft ook een groot nadeel: niet alleen eikenprocessenrupsen gaan dood, maar ook de andere rupsen die van het blad eten. En dat zijn er veel. De bestrijding heeft dus grote gevolgen voor tal van rupsen en daarmee ook voor vogels en vleermuizen. We kunnen daarom niet eeuwig doorgaan met spuiten. 

De laatste jaren zetten we steeds nadrukkelijker in op het herstel van de biodiversiteit in onze gemeente. We hopen zo ook de natuurlijke vijanden van processierupsen (en ook bladluizen) te helpen, zodat we langzaam maar zeker steeds minder hoeven te spuiten. Dat gaat uiteraard niet in één keer. Daarom zijn we sinds 2021 gestart met enkele proeven waar niet gespoten wordt. Hier gaan we dit jaar mee door. Dit gebeurt op de volgende locaties:

  • Beegden - Moerstraat
  • Heel - Sluis Linne
  • Panheel - Op den Dries, Leerkeven, Heggerstraat
  • Stevensweert - Verlengde Oude Maasweg
  • Wessem - Meggelsveldweg

De ontwikkelingen worden hier heel nauwkeurig gevolgd. En mocht het toch nodig zijn, dan zullen we hier de processierupsen wegzuigen. Dat is veel bewerkelijker dan spuiten, maar heeft verder geen negatieve effecten op andere diersoorten. Aan het eind van het jaar worden de proeven wederom geëvalueerd en beoordeeld.

Bestrijding 

Heeft u op uw eigen perceel te maken met besmette eikenbomen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Wij raden u echter sterk af om de rupsen zelf te bestrijden. U kunt het beste een deskundig bedrijf inschakelen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Pieter Derix, medewerker cultuurtechniek. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 0475 - 85 25 00

Meer informatie vind u ook in onderstaande infographic.

Infographic eikenprocessierups

Uitgeschreven tekst infographic

Bestrijding eikenprocessie rups

Spuiten waar het moet. Natuurlijk waar ‘t kan.

Zo doen we het nu

In maart verzamelen we informatie; Hoeveel eitjes zitten er in de bomen? Wanneer komen ze uit? Als er genoeg blaadjes aan de bomen zitten blazen we met een tractor met spuit waterdruppels in de bomen. Dat doen we 2 keer in de bebouwde kom en 1 keer buiten de bebouwde kom. In bosgebieden spuiten we niet. Binnen de bebouwde kom halen we nesten van de eikenprocessierups weg.

Beheer

Spuiten is schadelijk voor vogels en insecten (wantsen, kevers en andere rupsen) en dus ook voor de natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups. Daarom gaan we de komende jaren steeds minder spuiten in Maasgouw.

Op plekken waar veel mensen komen blijven we spuiten zolang dat nodig is. Zo beschermen we jouw gezondheid.

Natuurlijke vijanden

Het beheer van bermen en het onderhoud van bosjes pakken we anders aan. We maken takkenrillen en laten dood hout liggen. Zo ontstaan plekjes voor insecten en vogels, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

We helpen de natuurlijke vijanden door nestkasten voor mezen en vleermuizen op te hangen. Door gefaseerd te maaien en snoeien blijven er altijd plekjes over voor insecten. We halen niet alle eikenprocessierups nesten weg, zodat hun natuurlijke vijanden er kunnen overwinteren.