Bomen zijn echte alleskunners. Ze zorgen voor een gezonde lucht, slaan CO2 op en kunnen biodiversiteit verbeteren. Bomen vangen fijnstof, ze zorgen voor verkoeling én ze zijn ook nog eens mooi. 

De komende jaren planten we in Maasgouw duizenden bomen. Dat doen we in bestaande natuurgebieden zoals het dal van de Vlootbeek, maar ook in de omgeving van de sportvelden van Ohé en Laak, op de voormalige sportvelden van Stevensweert, Wessem en Brachterbeek, bij enkele scholen en op tal van andere plekken. De bomen die we planten zijn onderdeel van het 1 miljoen bomenplan van de provincie Limburg.

Bomennota

In de Bomennota 2020-2030 hebben we vastgelegd hoe we als gemeente om willen gaan met onze bomen. De belangrijkste punten uit de bomennota zijn:

  • We willen ons bomenbestand uitbreiden. In ons digitale bomenbestand ziet u hoeveel bomen er zijn.
  • We streven naar een duurzaam en klimaatbestendig bomenbestand dat bijdraagt aan een beter leefklimaat.
  • Ons bomenbestand draagt bij aan het herstel van biodiversiteit en de kwaliteit van ons landschap.
  • We kappen geen bomen als ze ingepast of verplant kunnen worden.
  • We planten nieuwe bomen als kap onvermijdelijk is.
Klik op de afbeelding om naar het digitale bomenbestand van gemeente Maasgouw te gaan.

Boom kappen? Kijk eerst op de bomenstructuurkaart

Op de bomenstructuurkaart kunt u zien welke bomen worden beschermd. Voor de kap van deze bomen is een omgevingsvergunning nodig. Voor veel bomen in het buitengebied en de beschermde dorpsgezichten van Thorn, Stevensweert en Wessem is bovendien het aanlegvergunningstelsel van toepassing. Dit wil zeggen dat hier een omgevingsvergunning voor aanleg nodig is. Controleer vóórdat u een boom wilt kappen of deze boom beschermd is.

Wet Natuurbescherming

Beschermde planten en dieren

In bomen kunnen vogels, vleermuizen en soms ook andere kleine zoogdieren een nest of rustplaats hebben. Op basis van de Wet Natuurbescherming mogen deze beschermde soorten, hun nesten, rustplaatsen en eieren niet worden verstoord of beschadigd zonder een ontheffing.

Beschermde houtopstanden

Buiten de bebouwde kom beschermt de Wet Natuurbescherming bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen. Als u deze beschermde houtopstanden, of een deel ervan wilt kappen, moet u een kapmelding bij de provincie indienen.