Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. 

In Bomennota 2020-2030 hebben we vastgelegd hoe we als gemeente om willen gaan met onze bomen. Deze nota kunt u hier lezen(externe link). De belangrijkste punten uit de bomennota zijn:

  • We willen ons bomenbestand uitbreiden. In ons digitale bomenbestand(externe link) ziet u hoeveel bomen er zijn.
  • We streven naar een duurzaam en klimaatbestendig bomenbestand dat bijdraagt aan een beter leefklimaat.
  • Ons bomenbestand draagt bij aan het herstel van biodiversiteit en de kwaliteit van ons landschap.
  • We kappen geen bomen als ze ingepast of verplant kunnen worden.
  • We planten nieuwe bomen als kap onvermijdelijk is.
  • Ons bomenbestand is digitaal raadpleegbaar(externe link).
Klik op de afbeelding om naar het digitale bomenbestand van gemeente Maasgouw te gaan.

Voor meer informatie kunt u ook kijken in de bomenverordening(externe link) gemeente Maasgouw 2021.

Boom kappen? Kijk eerst op de bomenstructuurkaart

Op de bomenstructuurkaart(externe link) kunt u zien welke bomen worden beschermd. Voor de kap van deze bomen is een omgevingsvergunning nodig. Voor veel bomen in het buitengebied en de beschermde dorpsgezichten van Thorn, Stevensweert en Wessem is bovendien het aanlegvergunningstelsel van toepassing. Dit wil zeggen dat hier een omgevingsvergunning voor aanleg nodig is. Controleer vóórdat u een boom wilt kappen of deze boom beschermd is.

U vindt op deze pagina meer informatie over de omgevingsvergunning.

Wet Natuurbescherming

Beschermde planten en dieren

In bomen kunnen vogels, vleermuizen en soms ook andere kleine zoogdieren een nest of rustplaats hebben. Op basis van de Wet Natuurbescherming(externe link) mogen deze beschermde soorten, hun nesten, rustplaatsen en eieren niet worden verstoord of beschadigd zonder een ontheffing.

Beschermde houtopstanden

Buiten de bebouwde kom beschermt de Wet Natuurbescherming bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen. Als u deze beschermde houtopstanden, of een deel ervan wilt kappen, moet u een kapmelding(externe link) bij de provincie indienen.