Wilt u uw boom kappen? Soms heeft u hiervoor een vergunning nodig. 

Hoe werkt het?

Op grond van de volgende wet- en regelgeving kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft:

  • bomennota en de daarbij behorende bomenstructuurkaart;
  • bestemmingsplan;
  • wet natuurbescherming.

Bomennota en de daarbij behorende boomstructuurkaart

Staat uw boom op de boomstructuurkaart? Dan moet u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit 'kappen' aanvragen. Lees hier meer over ons bomenbeleid.

Bestemmingsplan

Ook op grond van het bestemmingsplan kan een vergunningsplicht gelden. Zo kan hier een vergunningsplicht zijn opgenomen voor de activiteit 'kappen' maar ook voor de activiteit 'aanleggen'. Dit laatste geldt met name als u de bodem verstoort (omwoelt). Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen als u ook de wortels van de bomen wilt verwijderen. 

Alle bestemmingsplannen vindt u hier en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Wet natuurbescherming

Buiten de bebouwde kom beschermt de Wet Natuurbescherming(externe link) bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen. Als u deze beschermde houtopstanden, of een deel ervan wilt kappen, moet u een kapmelding(externe link) bij de provincie indienen.

Tip!

Denkt u eraan uw buren vooraf te informeren? Hiermee kunt u voorkomen dat zij zich overvallen voelen door uw plannen.

Wat moet ik doen?

Staat uw boom op een boomstructuurkaart of geldt op grond van het bestemmingsplan een vergunningsplicht? Dan kunt u op www.omgevingsloket.nl(externe link) een vergunning aanvragen.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.

Communicatie via jeleefomgeving.nl

De communicatie na uw aanvraag verloopt via jeleefomgeving.nl(externe link). Lees hier meer over hoe het werkt