Burgemeester Dion Schneider is sinds 12 juli 2023 burgemeester van gemeente Maasgouw. Hieronder leest u meer over onze burgemeester.

Portefeuille

De burgemeester heeft een eigen takenpakket. Dit takenpakket kan zeer uiteenlopend zijn en wordt vaak de portefeuille genoemd. De portefeuille van onze burgemeester bestaat uit:

 • Algemene strategie en samenwerking
 • Burgerparticipatie (coördinatie)
 • Veiligheid, crisisbeheersing en handhaving
 • Financiën, belastingen en P&C-cyclus
 • Sociale inclusie
 • Global Goals programma (coördinatie)
 • Communicatie (coördinatie)
 • Personeel en organisatie
 • Informatiebeheer (incl. ICT)
 • Dienstverlening

Het e-mailadres van de burgemeester is d.schneider@gemeentemaasgouw.nl

Nevenfuncties

Een nevenfunctie is een activiteit die iemand naast zijn of haar hoofdberoep uitoefent. Hieronder zijn de nevenfuncties van Dion Schneider te vinden. GR staat voor Gemeenschappelijke Regeling(externe link).

Ambtsgebonden onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur GR SC MER
 • Lid Algemene Leden Vergadering Euregio Rijn Maas Noord
 • Lid commissie INTERREG Euregio Rijn Maas Noord
 • Lid commissie Openbare Orde en Veiligheid Euregio Rijn Maas Noord
 • Lid BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
 • Lid Algemeen Bestuur Reinigingsdienst Maasland
 • Lid Algemeen Bestuur BsGW
 • Lid College van Arbeidszaken VNG
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur GR Westrom
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur GR RUD Limburg Noord
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur GR Grenspark Maas Swalm Nette

Overige onbetaalde nevenfuncties

 • Jurylid Parkstad Limburg Economy Award

Wat doet een burgemeester?

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester heeft eigen taken en bevoegdheden en is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Ook is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Benoemen

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van BZK(externe link). Hij of zij wordt aanbevolen door de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden.

Lees meer over burgemeesters(externe link)