Wethouder Rob Cretskens

Wethouder Rob Cretskens uit Ohé en Laak is op 28 mei 2024 beëdigd als wethouder. Daarvoor was hij ook al één periode raadslid voor gemeente Maasgouw, namelijk in de periode van 2014 - 2018. Hij is wethouder namens Lokaal Belang.

Portefeuille

Elke wethouder heeft een eigen takenpakket. Dit takenpakket kan zeer uiteenlopend zijn en wordt vaak de portefeuille genoemd. De portefeuille van Rob bestaat uit:

  • Financiën, belastingen en P&C-cyclus
  • Zorg, wonen en veiligheid in relatie tot zorg (incl. Wmo)
  • Jeugdzorg en onderwijs
  • Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en welzijn
  • Sport; verenigingen, evenementen en subsidies
  • Cultuur; verenigingen, evenementen en subsidies
  • Accommodaties; sport-, cultuur, gemeenschaps- en onderwijsaccommodaties
  • Programma toekomstbestendige zorg
  • Project verenigingsaccommodatie Wessem

Tevens is hij tweede loco-burgemeester. 

Het e-mailadres van Rob Cretskens is r.cretskens@gemeentemaasgouw.nl.

Nevenfuncties

Een nevenfunctie is een activiteit die iemand naast zijn of haar hoofdberoep uitoefent. De nevenfuncties van Rob Cretskens volgen nog.

Wat doet een wethouder?

De wethouders en de burgemeester vormen samen het College van B&W. Zij besturen de gemeente. Het college voert besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie. De gemeenteraad controleert het werk van het college. 

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. 

Benoemen wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze samen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen. De partijen dragen kandidaten voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt vervolgens de wethouder(s).

Lees meer over wethouders