Het college vergadert elke dinsdag. De notulen van de collegevergaderingen zijn openbaar en zijn na goedkeuring op deze pagina te vinden.

B&W notulen 2021