Het college vergadert elke dinsdag. De notulen van de collegevergaderingen zijn openbaar en zijn na goedkeuring op deze pagina te vinden. 

B&W notulen 2024

Hieronder vindt u de notulen van 2024.

Zoekt u oude(re) notulen?

Op onze website vindt u de B&W-notulen van dit kalenderjaar. Bent u op zoek naar oudere notulen? Notulen vanaf 2011 vindt u via ons online webarchief. U zoekt als volgt:

  • Ga naar het archiefweb
  • Onder de kalender (links op uw scherm) ziet u een zoekfunctie. Typ daarin 'B&W notulen' (eventueel voorzien van een jaartal). Het archiefweb zoekt vervolgens voor u de pagina's met B&W notulen.
    De zoekfunctie van de website kunt u in het archiefweb helaas niet gebruiken.
  • U kunt ook via de kalender naar bijvoorbeeld 2019 bladeren en via het menu (bestuur en organisatie - College van B&W - notulen collegevergadering) de notulen vinden.

Kunt u de juiste notulen niet vinden? Neem dan contact met ons op.