Wethouder Sjors Blomen uit Thorn is op 16 mei 2022 beëdigd als wethouder van Maasgouw. Sjors Blomen zat van 2014 tot 2022 in de gemeenteraad, waarvan de laatste 2 jaar als fractievoorzitter. Hij is wethouder namens Lokaal Belang(externe link).

Portefeuille

Elke wethouder heeft een eigen takenpakket. Dit takenpakket kan zeer uiteenlopend zijn en wordt vaak de portefeuille genoemd. De portefeuille van Sjors Blomen bestaat uit:

 • Energietransitie/Klimaatadaptatie en waterbeheer
 • Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed
 • Natuur en biodiversiteit
 • Bodem en milieu
 • Afvalinzameling en circulariteit
 • Verkeer, parkeren en mobiliteit
 • Toerisme en recreatie (plus musea)
 • Programma Land van Thorn - Maasresidence
 • Programma Thorn-Meersveld-Wessem
 • Programma Vakantieparken
 • Project Verkeer en parkeren Thorn
 • Project Clauscentrale Maasbracht

Ook is hij eerste loco-burgemeester. 

Het e-mailadres van Sjors Blomen is s.blomen@gemeentemaasgouw.nl

Nevenfuncties

Een nevenfunctie is een activiteit die iemand naast zijn of haar hoofdberoep uitoefent. Hieronder zijn de nevenfuncties van Sjors Blomen te vinden.

Ambtsgebonden onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Reinigingsdienst Maasland
 • Lid Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
 • Lid Waterpanel Maas
 • Lid Waterschap Limburg
 • Lid AVA WML
 • Lid Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten
 • SML (Samenwerking Midden Limburg): Lid Netwerkberaad en voorzitter/initiator Recreatie & Toerisme
 • Lid Stichting Ons Waardevol Cultuur Landschap (Ons WCL)
 • Lid Taakgroep Maas
 • Lid Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO)
 • Lid bestuurlijk overleg SML Mobiliteit en infra
 • Lid Algemeen Bestuur Maas Swalm Nette
 • Lid Nederlandse Vestingsteden
 • Lid Regionale Energie Strategie (RES)
 • Lid Rechtsopvolgers Essent (Enexis, CSV, PBE)
 • Lid VEGAL
 • Lid Afvalsturing Limburg (ASL)
 • Lid Algemene Vergadering Nazorg Limburg BV/Bodemzorg Limburg
 • Euregio: Commissie Economie en Toerisme.

Wat doet een wethouder?

De wethouders en de burgemeester vormen samen het College van B&W. Zij besturen de gemeente. Het college voert besluiten van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit. Het college is verder verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en de organisatie. De gemeenteraad controleert het werk van het college. 

Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille. De wethouder komt op voor de belangen van zijn taakgebied. 

Benoemen wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de leden van de raad over het aantal wethouders dat elke partij levert. Tijdens die onderhandelingen bepalen ze samen ook welke taken of portefeuilles de wethouders krijgen. De partijen dragen kandidaten voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt(externe link) vervolgens de wethouder(s).

Lees meer over wethouders(externe link)