Wilt u een zaak starten of overnemen waar u alcoholische drank verkoopt? Dan vraagt u een alcoholwetvergunning (voorheen: drank- en horecavergunning) aan. Doe dat in de gemeente waar het bedrijf is gevestigd. 

Voor wie geldt dit?

Het kan bijvoorbeeld gaan om een:

 • horecabedrijf (café of restaurant);
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant;
 • cafetaria of snackbar.

Verkoopt u alleen lichte alcohol, zoals bier en wijn? En verkoopt u deze dranken alleen om mee te nemen? Dan heeft u geen alcoholwetvergunning nodig. De volgende zaken hebben bijvoorbeeld geen alcoholwetvergunning nodig:

 • levensmiddelenwinkels;
 • supermarkten;
 • snackbars waar alcohol alleen verkocht wordt om mee te nemen en waar geen alcohol in de snackbar gedronken wordt.

Hoe werkt het?

Met een alcoholwetvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder;
 • uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken;
 • in uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.
 • voor alle leidinggeven geldt: 
  • ze zijn minimaal 21 jaar;
  • ze hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid;
  • ze zijn opgenomen in het Register Sociale Hygiëne.
  • ze hebben geen strafblad.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen;
 • er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne;
 • wanneer er alcohol wordt geschonken is één van deze leidinggevenden of een barvrijwilliger aanwezig;
 • de huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt een vergunning aan bij de gemeente waarin uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd. U kunt de vergunning aanvragen via het aanvraagformulier A (regulier) of aanvraagformulier B (verenigingen en stichtingen).
 • U vult een Bibob vragenformulier (quickscan) in. Hiermee beoordeelt de gemeente of er een kans is dat de vergunning gebruikt wordt voor criminele activiteiten. 
 • Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. U kunt dit doen via het meldingsformulier leidinggevende.

Wat moet ik meenemen?

Stuur het volgende met het ingevulde formulieren mee:

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd;
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras;
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Wat kost het?

Zie de Legesverordening 2024 voor een overzicht van de kosten.

Hoe gaat het verder?

U krijgt bericht van ons binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan krijgt u binnen zes maanden bericht. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.

Goed om te weten

Heeft u een horecazaak? Dan heeft u naast een alcoholwetvergunning ook een exploitatievergunning nodig. Ook horecazaken waar geen alcohol geschonken wordt, hebben deze vergunning nodig. Levensmiddelenwinkels en supermarkten hebben deze vergunning niet nodig.