U heeft een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt starten, overnemen, uitbreiden of veranderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een hotel, bed & breakfast, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis of clubhuis. U heeft ook een exploitatievergunning nodig als u geen alcohol verkoopt.

U vraagt in de volgende situaties een exploitatievergunning aan bij de gemeente:

 • u start of neemt een horecabedrijf over;
 • de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt;
 • u krijgt een andere leidinggevende. Als u al over een exploitatievergunning beschikt, moet u een wijziging van de leidinggevende melden;
 • u gaat nieuwe activiteiten uitvoeren;
 • u gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing;
 • u start een terras of breidt uw terras uit. Bij het plaatsen van een terras gelden de nadere regels terrassen.

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt;
 • het bestemmingsplan geeft aan dat er horecabedrijven in het gebied mogen zijn.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt de vergunning aanvragen via het aanvraagformulier exploitatievergunning.
 • De gemeente kan u vragen naar een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee beoordeelt zij of er een kans is dat de vergunning gebruikt wordt voor criminele activiteiten. .
 • Voor het toevoegen of afmelden van een leidinggevende kunt u gebruik maken van het meldformulier leidinggevende. 

Wat moet ik meenemen?

Samen met het formulier stuurt u het volgende mee:

 • een geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd;
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras;
 • indien gevraagd een ingevuld Bibob-formulier.

Wat kost het?

Zie de Tarieventabel leges 2021 voor een overzicht van de kosten.

Hoe gaat het verder?

U krijgt binnen 8 weken bericht. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bent u tevreden over deze pagina?