U heeft een exploitatievergunning nodig als u een horecabedrijf wilt starten, overnemen, uitbreiden of veranderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een hotel, bed & breakfast, restaurant, recreatiepark, snackbar of discotheek. Maar ook voor de verhuur van kamers of als u arbeidsmigranten huisvest.

U vraagt in de volgende situaties een exploitatievergunning aan bij de gemeente:

 • u start of neemt een horecabedrijf over;
 • de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt;
 • u krijgt een andere leidinggevende. Als u al over een exploitatievergunning beschikt, moet u een wijziging van de leidinggevende melden;
 • u gaat nieuwe activiteiten uitvoeren;
 • u gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing;
 • u start een terras of breidt uw terras uit. Bij het plaatsen van een terras gelden de nadere regels terrassen.

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf/exploitatie. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt;
 • het bestemmingsplan geeft aan dat de exploitatie van uw bedrijf toegestaan is.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt de vergunning aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.
 • U vult een Bibob-formulier in. Hiermee beoordeelt de gemeente of er een kans is dat de vergunning gebruikt wordt voor criminele activiteiten. Lees verder onder het kopje Bibob-formulieren.
 • Voor het toevoegen of afmelden van een leidinggevende kunt u gebruik maken van het meldformulier leidinggevende.

Wat moet ik meenemen?

 • Het ingevulde aanvraagformulier exploitatievergunning.
 • Het ingevulde bibob-formulier
 • De benodigde gegevens/formulieren die bij beide formulieren staan.

Aanvraag- en meldformulieren horeca

Hieronder vindt u de formulieren voor de aanvraag exploitatievergunning horeca. De gemeente kan u ook vragen het Bibob-formulier in te vullen. Dat formulier vindt u verderop op de pagina.

Bibob-formulieren

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning vult u een Bibob-vragenformulier in. Een Bibob-onderzoek is een onderzoek naar de achtergrond van de aanvrager, het bedrijf en de personen die betrokken zijn bij het bedrijf. Het is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

U vindt hieronder twee versies: de quickscan en het uitgebreide vragenformulier. Bij een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting volstaat de quickscan. Bij alle andere aanvragen voor een exploitatievergunning gebruikt u het uitgebreide Bibob-vragenformulier. Ook kan de gemeente u vragen om (alsnog) bij de aanvraag het uitgebreide Bibob-formulier in te vullen.

Wat kost het?

Zie de Tarieventabel leges 2022 voor een overzicht van de kosten.

Hoe gaat het verder?

U krijgt binnen 8 weken bericht. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bent u tevreden over deze pagina?