U heeft een exploitatievergunning nodig als u een openbare inrichting wilt beginnen, overnemen, uitbreiden of veranderen. Een openbare inrichting is bijvoorbeeld een hotel, bed & breakfast, restaurant, café, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. U heeft ook een exploitatievergunning nodig als u geen alcohol verkoopt.

U vraagt een exploitatievergunning aan in de volgende gevallen:

 • U begint een openbare inrichting of u neemt een openbare inrichting over;
 • de rechtsvorm van uw openbare inrichting verandert;
 • u gaat nieuwe activiteiten uitvoeren;
 • u gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing;
 • u begint een terras of u breidt uw terras uit. Bij het plaatsen van een terras gelden de nadere regels terrassen. Wilt u een terras plaatsen met schermen, vlonders of dak? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.
 • Als u al over een exploitatievergunning beschikt, moet u een wijziging van de leidinggevende melden.

Neem voor u een exploitatievergunning aanvraagt contact met ons op. Zo weet u precies wat u in uw situatie moet regelen en aanvragen.

Hoe werkt het?

Meestal krijgt u de vergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De omgeving heeft geen last van uw openbare inrichting. Wij kunnen u vragen om maatregelen te nemen om dit te voorkomen;
 • het omgevingsplan geeft aan dat er openbare inrichtingen in het gebied mogen zijn; 
 • het ingevulde Bibob-formulier (en daarbij aangeleverde documenten) geven geen aanleiding tot het vermoeden dat u de vergunning voor criminele activiteiten gaat gebruiken

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt de vergunning aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.
 • U vult een Bibob-formulier in en levert dit samen met de gevraagde bijlagen aan. Hiermee beoordeelt de gemeente of er een kans is dat de vergunning gebruikt wordt voor criminele activiteiten. Lees verder onder het kopje Bibob-formulieren.
 • Voor het toevoegen of afmelden van een leidinggevende kunt u gebruik maken van het meldformulier leidinggevende. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen.

Meesturen met de ingevulde formulieren

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
 • de benodigde gegevens/formulieren die bij beide formulieren staan.

Wat kost het?

Bekijk de legesverordening 2024(externe link) voor een overzicht van de kosten.

Hoe gaat het verder?

Wij laten u binnen acht weken weten of u de vergunning krijgt. Wij kunnen deze termijn éénmalig met zes weken verlengen. Heeft u een exploitatievergunning aangevraagd en bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar(link) maken.

Aanvraag- en meldformulieren horeca

Hieronder vindt u de formulieren voor de aanvraag exploitatievergunning horeca. De gemeente kan u ook vragen het Bibob-formulier in te vullen. Dat formulier vindt u verderop op de pagina.

Verlengen sluitingsuur

Heeft u een horecabedrijf? Dan kunt u als exploitant of leidinggevende maximaal 5 keer per jaar een schriftelijke melding maken voor het verlengen van de sluitingstijd naar 03:00 uur. Hiervoor moet u minimaal 5 werkdagen van tevoren de melding maken en ook minimaal 5 dagen van tevoren de buurtbewoners informeren. U maakt de melding via het formulier hieronder.

Bibob-formulieren

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning vult u een Bibob-vragenformulier in. Een Bibob-onderzoek(externe link) is een onderzoek naar de achtergrond van de aanvrager, het bedrijf en de personen die betrokken zijn bij het bedrijf. Het is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

U vindt hieronder twee versies: de quickscan en het uitgebreide vragenformulier. Bij een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting en kamerverhuur volstaat de quickscan. Bij alle andere aanvragen voor een exploitatievergunning gebruikt u het uitgebreide Bibob-vragenformulier. Ook kan de gemeente u vragen om (alsnog) bij de aanvraag het uitgebreide Bibob-formulier in te vullen.