Maatschappelijke opvang / dakloos raken

Dreigt u uw eigen (t)huis kwijt te raken? Bent u op straat beland en hebt u geen uitzicht op een oplossing? Dan gaan we graag met u in gesprek met als doel dakloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te zorgen voor een passende oplossing.  Als u (tijdelijk) dakloos bent of als u een briefadres nodig heeft, kunt u zich melden bij de onderstaande meldpunten.

Hoe kan ik mij melden? 

Een medewerker kijkt samen met u welke hulp nodig is. In een gesprek zal samen met u uw situatie verhelderd worden en wordt bekeken welke mogelijkheden voor u het meest passend zijn.

Wanneer kan hier terecht? 

U kunt bij de hierboven vermelde meldpunten terecht voor ondersteuning bij dakloosheid als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • legaal in Nederland verblijft;
  • (binnenkort) dakloos bent;
  • geen (vaste) slaapplek heeft.

Ik heb direct opvang nodig maar het meldpunt is dicht. Wat nu? 

Mocht u nu een hulpvraag hebben met betrekking tot dakloosheid die niet kan wachten tot de volgende werkdag, neem dan contact op met het meldpunt maatschappelijke opvang via het telefoonnummer 088-33 79 079.

Met welke opvangorganisaties werkten wij samen?

In de regio Noord- en Midden-Limburg werken we samen met Moveoo en het Leger des Heils. Moveoo zorgt voor de maatschappelijke opvang en de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. Het Leger des Heils ondersteunt jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar die te maken hebben met dakloosheid.

Is er sprake van huiselijk geweld?

Iedereen kan zich bij Veilig Thuis melden wanneer er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis zal met u nagaan hoe uw veiligheidssituatie is en welke mogelijkheden u hebt om te komen tot een veilige situatie. Indien u opvang nodig hebt zal er met u een veilige plek gezocht worden. Ze zijn dag en nacht bereikbaar via 0800-2000.