De Wmo wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u een passende oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente samen met u zoeken naar een individuele maatwerkoplossing.

Enkele voorbeelden zijn:

  • een rolstoel of aanpassing van uw rolstoel;
  • aanpassingen in uw woning, zoals een traplift;
  • mogelijkheden voor vervoer;
  • mogelijkheden voor dagbesteding.

Woonvoorzieningen

De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal gebruik kunt maken van uw woning. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om de toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Rolstoel aanvragen

Als u problemen heeft met lopen en een rollator (die u zelf kunt aanschaffen) geen oplossing meer is, dan kunt u zich voor een rolstoel melden bij de gemeente. 

Vervoer

Is lopen en fietsen moeilijk geworden? Kunt u niet autorijden? Lukt het niet om met het openbaar vervoer te reizen? Dan kan de gemeente u helpen zodat u zich toch kunt verplaatsen.

Het Sociaal wijkteam kijkt samen met u of de Wensbus of hulp van familie of een vrijwilliger een oplossing is. Is dat niet het geval, dan is er hulp op maat. Deze hulp heet een vervoersvoorziening. Er wordt naar uw persoonlijke situatie gekeken om te beoordelen welke voorziening passend is voor u. 

Wat moet ik doen?

U maakt melding van uw vraag via onderstaand online formulier of u neemt telefonisch contact met Servicecentrum MER op via 0475 - 25 59 56. U kunt uw vragen ook stellen aan het Sociaal wijkteam.

DigiD linkGa naar het meldingsformulier WMO

Hier bespreekt u uw situatie en geeft aan waar u hulp bij nodig heeft. Is een woonvoorziening voor u de beste oplossing? Dan kunt u een aanvraag hiervoor indienen.

Wat kost het?

In de meeste gevallen geldt een eigen bijdrage. Deze bedraagt 20,60 euro per maand. Het CAK int deze eigen bijdrage. Voor rolstoelen en aanpassingen daarvan geldt geen eigen bijdrage.

Hoe gaat het verder?

Nadat u zich gemeld heeft, heeft de Wmo-klantmanager 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Hiervoor wordt persoonlijk contact met u opgenomen. Dit gesprek kan telefonisch zijn of bij u thuis. U kunt ook gratis een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner die bij dit gesprek aanwezig is. 

Na afloop van het onderzoek krijgt u een verslag met de uitkomsten en de oplossing die de gemeente u kan bieden. Pas na het terugsturen van het ondertekend verslag dient u de aanvraag definitief in. Binnen 2 weken na ontvangst hiervan krijgt u bericht van ons.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Servicecentrum MER of het Sociaal wijkteam.