Als u hulp krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Het CAK kijkt niet naar uw inkomen of uw vermogen. Het maakt ook niet uit hoeveel zorg u krijgt. Iedereen betaalt even veel.

Vast bedrag per maand

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is € 19,- per maand. 
Let op: de eigen bijdrage loopt door als u de hulp tijdelijk stop zet, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat of omdat u tijdelijk geen hulp wilt. U moet dit elke maand betalen. 

De gemeente geeft uw gegevens aan het CAK door. Het CAK stuurt u de rekening voor de eigen bijdrage. U betaalt aan het CAK. 

Uitzonderingen

Er zijn een aantal zaken waarvoor u geen eigen bijdrage betaalt:

  • Rolstoelen
  • Woningaanpassingen voor minderjarige kinderen die thuis wonen 
  • U betaalt ook geen eigen bijdrage Wmo als u met uw partner samenwoont en tenminste één van u nog geen AOW krijgt. Dit is een besluit van de Rijksoverheid.

Meer informatie?

Op de website van het CAK vindt u meer informatie. Ook kunt u bij het Sociaal wijkteam van de gemeente terecht met vragen over de eigen bijdrage.