Onafhankelijke ondersteuning van MEE

U of een gezinslid heeft hulp of zorg nodig. Of u krijgt hulp of zorg en wilt hier iets in veranderen. Dan heeft u te maken met allerlei organisaties. Het is fijn als er dan iemand met u mee- denkt. Iemand die de wetten en regels kent. Die voor u opkomt als u dat zelf lastig vindt. Een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE helpt u daarbij. Gratis en zonder doorverwijzing.

Wat kan MEE voor u doen?

Een onafhankelijk cliëntondersteuner:

 • Bespreekt met u uw vraag en situatie. Zet alles op een rijtje en zorgt voor overzicht. 
 • Helpt bij gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorg- aanbieder of zorgkantoor.
 • Zorgt ervoor dat u goed wordt gehoord en dat uw probleem duidelijk is.
 • Helpt bij het stellen van vragen en het bedenken van oplossingen.
 • Geeft informatie en advies zodat u goede keuzes kunt maken.
 • Weet de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen. En helpt bij het regelen daarvan. 
 • Helpt bij het doen van een aanvraag, bijvoorbeeld voor de Wmo of langdurige zorg (Wlz).
 • Is er ook voor u als u het niet eens bent met een beslissing. Of ontevreden bent over de zorg die u nu krijgt.

Goed om te weten

 • Een onafhankelijk cliëntondersteuner is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij niet hoort bij een gemeente of zorgorganisatie. Hij is er echt voor ú.
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning is vrijwillig. U kunt hier zelf voor kiezen.
 • Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u binnen alle wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), Participatiewet, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet.
 • Uw gemeente of zorgkantoor weet dat u onafhankelijke cliëntondersteuning kunt krijgen. Stel uw contactpersoon daar gerust vragen over.
 • MEE is specialist in het ondersteunen van mensen met een beperking.

Ondersteuning bij keukentafelgesprek

Heeft u een (keukentafel)gesprek met de gemeente? Dan kan een medewerker van MEE u helpen als onafhankelijk cliëntondersteuner. Samen bereidt u het gesprek voor. Tijdens het gesprek is de cliëntondersteuner ook aanwezig. Hij of zij let erop dat u uw situatie goed uitlegt en luistert mee of u antwoord krijgt op al uw vragen. 

Contact en meer informatie

Samen met MEE kunt u bekijken wat u nodig heeft, zodat u op eigen kracht verder kunt. Dat is gratis. Medewerkers van MEE zijn onafhankelijk van de gemeente. Neem gerust contact met ons op. We denken graag met u mee.

U mag natuurlijk ook altijd via het Sociaal wijkteam hulp inschakelen. Zij helpen u graag.