De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven en helpt mensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Heeft u hierbij extra ondersteuning nodig? Dan bekijkt de gemeente samen met u welke hulp voor u nodig is.

Voelt u zich eenzaam en zou u wat meer onder de mensen willen zijn? Lukt het niet meer om zelfstandig familie te bezoeken? Kunt u uw huis niet meer poetsen of heeft u problemen met het doen van de administratie? Dit zijn allemaal vragen waarbij de Wmo-klantmanager graag samen u naar mogelijke oplossingen gaat kijken. Hiervoor kunt u Wmo aanvragen.

Wmo aanvragen

Wilt u Wmo aanvragen? Dan neemt u de volgende stappen:

  1. U meldt dat u een hulpvraag heeft.  Dat kan via onderstaand formulier (of via het Sociaal Wijkteam).
  2. De Wmo-klantmanager neemt vervolgens contact met u op om een (keukentafel)gesprek te plannen.
  3. Na dit gesprek wordt er een verslag gemaakt met daarin de gemaakte afspraak. U ondertekent dit verslag en stuurt dit terug.  Pas dan heeft u de aanvraag ingediend.
  4. Na ondertekening ontvangt u (bij goedkeuring) een bevestiging van ons. Als alles duidelijk is, krijgt u vervolgens binnen 2 weken een brief met daarin ons besluit.

Hieronder worden deze stappen verder toegelicht.

Online meldformulier

Wilt u gebruik maken van de Wmo? Doe dan een melding via het online formulier. U kunt dit formulier ook opvragen bij het Sociaal wijkteam of bij Servicecentrum MER.

DigiD linkGa naar het meldingsformulier WMO

Keukentafelgesprek

Wij willen graag een goed beeld krijgen van uw situatie. Daarom maakt de Wmo-klantmanager na uw melding een afspraak met u voor een gesprek. Dit gesprek is normaal gesproken bij u thuis. We noemen dit een keukentafelgesprek. Er mag altijd een familielid of vriend bij dit gesprek zijn. U kunt ook om onafhankelijke, professionele cliëntondersteuning vragen. Dit is gratis. Het Sociaal wijkteam kan dit voor u regelen.

Tijdens het keukentafelgesprek gaat het over uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u zich binnens- en buitenshuis verplaatst, uw contact met anderen, mantelzorg en uw financiële situatie.

Ook onderzoeken we tijdens het keukentafelgesprek wat u wél op eigen kracht kunt. Daarnaast wordt gekeken naar hulp van buren, vrienden en familie. We bespreken u bijvoorbeeld gebruik kunt maken van een maaltijdservice, de hulp van vrijwilligers of een huiskamerproject. Met hulp van de Wmo-klantmanager zoekt u een goede oplossing voor uw probleem. Als er een goede oplossing is, kunnen we uw probleem meteen oplossen en is er geen maatwerkvoorziening Wmo nodig.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam of met Servicecentrum MER.

Aanvragen maatwerkvoorziening

De Wmo-klantmanager maakt een verslag van het keukentafelgesprek. Daarin staat ook de oplossing die u samen gevonden heeft. Heeft u extra zorg of hulpmiddelen nodig via de Wmo? Dan staat in het verslag dat u recht heeft op extra hulp, een zogenaamde maatwerkvoorziening.

Bent u het met het verslag eens? Dan vult u het verder in. Zet uw handtekening eronder en stuur het terug naar de gemeente. Dit is dan direct de aanvraag voor uw maatwerkvoorziening.