Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychische en of psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is een woonvorm waarbij 24 uur per dag toezicht en begeleiding nabij is. Een melding voor beschermd wonen kan vanaf 17 jaar gedaan worden.

Waarom Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen kan nodig zijn wanneer u niet voldoende geholpen kunt worden door ondersteuning in uw eigen thuissituatie. U hebt mogelijk een periode intensieve ondersteuning nodig om weer voldoende zelfvertrouwen te krijgen in uw eigen vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. Een Beschermd Wonen traject is altijd bedoeld om u daarna weer instaat te stellen zelfstandig te functioneren en te wonen. Het is nadrukkelijk de wens om beschermd wonen zo kort mogelijk in te zetten. De verwachte tijdsduur van de beschermd wonen is minimaal 6 maanden. In ieder geval binnen twee jaar dient u instaat te zijn weer zelfstandig te wonen.

Waar kan ik Beschermd Wonen vinden?

Beschermd Wonen wordt in de regio Midden- en Noord-Limburg geboden door verschillende zorgaanbieders die allemaal dezelfde afspraken hebben met de gemeenten in deze regio. Beschermd Wonen locaties zijn verspreid over de regio Midden- en Noord-Limburg te vinden. Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het best bij uw situatie past niet altijd in uw eigen gemeente kan worden aangeboden, maar wel in een andere gemeente in de regio. Hierover zijn met de zorgaanbieders van Beschermd Wonen goede afspraken gemaakt binnen de regio. 

Wat moet ik doen?

U of uw hulpverlener kunnen contact opnemen met het Sociaal wijkteam of met Team Sociaal domein van Servicecentrum MER via 0475 - 25 59 56

Vervolgens wordt er een afspraak met u gemaakt voor het zogenaamde keukentafelgesprek. Bij dit gesprek mag u iemand meenemen. Bijvoorbeeld uw hulpverlener, partner, familieleden of belangrijke andere personen uit uw omgeving. Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag en uw situatie met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Waarom denkt u aan beschermd wonen?
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er andere mogelijkheden die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek krijgt u een verslag. Hierin staan ook de conclusies van het gesprek. Als Beschermd Wonen wordt geadviseerd, zal dit ook worden opgenomen in het verslag. Staat er in het verslag dat er voor u ook andere mogelijkheden zijn voor ondersteuning om zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren en wonen? Dan kunt u hiervoor ook een aanvraag doen bij de gemeente of bij een andere organisatie die daarbij aangewezen is of daartoe de toegang verzorgt.

Wat kost het?

Als u gebruik maakt van Beschermd Wonen, dan verhuist u naar de Beschermd Wonen locatie. Zolang u woont binnen een Beschermd Wonen locatie betaalt u een eigen bijdrage.  De eigen bijdrage wordt door het CAK bij u in rekening gebracht. Via de website van CAK leest u meer over deze bijdrage.