Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hierbij om groepswonen of individueel wonen met toezicht (bescherming) en ondersteuning. Vervoer en geregisseerde dagbesteding horen hier niet bij.

Wat moet ik doen?

  • U neemt contact op met het Sociaal wijkteam.
  • U maakt een melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met het Sociaal Wijkteam over uw situatie. Hierin geeft u aan waar u hulp bij nodig hebt.

Als beschermd wonen via de Wmo voor uw situatie de beste optie is, dan kunt u bij Servicecentrum MER een aanvraag hiervoor indienen.

Wat kost het?

Wij kunnen voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen. Deze bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK op basis van draagkracht.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u biedt. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Bent u tevreden over deze pagina?