Begeleiding/dagbesteding Wmo

Bij begeleiding leert u om allerlei dagelijkse handelingen zelf te doen, of krijgt u ondersteuning hierbij. Het gaat dus niet om het overnemen van taken, maar om ondersteuning hierbij. Er zijn twee soorten begeleiding; individuele begeleiding en groepsbegeleiding.

Bij individuele begeleiding kunt u denken aan:

 • het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie;
 • voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, werk, inkomen, iets kopen/betalen;  
 • hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen.

Bij groepsbegeleiding gaat het om het bieden van activiteiten gericht op:

 • activering;
 • beweging;
 • leren omgaan met dementie;
 • contacten;
 • een zinvolle invulling van de dag;
 • voorkomen van vereenzaming;
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat;
 • ontlasting en ondersteuning van de mantelzorger. 

Wat moet ik doen?

U maakt melding van uw vraag via onderstaand online formulier of u neemt telefonisch contact met Servicecentrum MER op via 0475 - 25 59 56. U kunt uw vragen ook stellen aan het Sociaal wijkteam.

DigiDGa naar het meldingsformulier WMO

U voert een gesprek over uw situatie en geeft aan waar u hulp bij nodig heeft. Als begeleiding via de Wmo passend is, dan kunt u bij het Servicecentrum MER een aanvraag hiervoor indienen.

Wat kost het?

In de meeste gevallen geldt een eigen bijdrage. Deze bedraagt 20,60 euro per maand. Het CAK int deze eigen bijdrage. 

Hoe gaat het verder?

Nadat u zich gemeld heeft, heeft de Wmo-klantmanager 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Tijdens een onderzoek vindt er een persoonlijk (keukentafel) gesprek met u plaats. U kunt gratis een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner die bij dit gesprek aanwezig is. Vervolgens krijgt u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Met het terugsturen van het ondertekend verslag dient u de aanvraag in.

Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Servicecentrum MER of het Sociaal wijkteam.