Kunt u niet meer alle huishoudelijke taken zelf doen? En is er niemand in uw omgeving die u daarmee kan helpen? Dan kunt u zich melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u een passende oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven.

Wat moet ik doen?

U maakt melding van uw vraag via onderstaand online formulier of u neemt telefonisch contact met Servicecentrum MER op via 0475 - 25 59 56. U kunt uw vragen ook stellen aan het Sociaal wijkteam.

DigiD linkGa naar het meldingsformulier Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Wat kost het?

In de meeste gevallen geldt een eigen bijdrage. Deze bedraagt € 20,60 euro per maand. Het CAK int deze eigen bijdrage. 

Hoe gaat het verder?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft de Wmo-klantmanager 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Tijdens een onderzoek vindt er een persoonlijk (keukentafel)gesprek met u plaats. U kunt gratis een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner die bij dit gesprek aanwezig is. Vervolgens krijgt u een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wilt bieden. Met het terugsturen van het ondertekend verslag dient u de aanvraag in.

Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt. Voor meer informatie kunt u terecht bij Servicecentrum MER of het Sociaal wijkteam.