Met een laag inkomen bedoelen we een inkomen lager dan 130% van het wettelijk sociaal minimum. Het wettelijk sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is voor iedereen anders en hangt af van bijvoorbeeld uw leeftijd en leefsituatie. Het wettelijk sociaal minimum wordt vastgesteld door het UWV.

Om te bepalen of u een laag inkomen heeft, moet u het bedrag dat is vastgesteld door het UWV berekenen tot 130%.

Regelingen voor laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze regelingen. Onderaan de pagina vindt u de directe links: