Met een laag inkomen bedoelen we een inkomen lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het wettelijk sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is voor iedereen anders en hangt af van bijvoorbeeld uw leeftijd en leefsituatie. Het wettelijk sociaal minimum wordt vastgesteld door het UWV.

Om te bepalen of u een laag inkomen heeft, moet u het bedrag dat is vastgesteld door het UWV(externe link) berekenen tot 120%.

Regelingen voor laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze regelingen. Onderaan de pagina vindt u de directe links:

  • Heeft u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. Dit is een eenmalige uitkering.
  • Heeft u al (minimaal) twee jaar een laag inkomen en heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Dan heeft u misschien recht op individuele inkomenstoeslag.
  • Volgt u een studie en heeft u een beperking? Dan heeft u misschien recht op studietoeslag.
  • Doet u vrijwilligerswerk? Dan heeft u misschien recht op de maatschappelijk actief bonus
  • Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan heeft u misschien recht op het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden.
  • Bent u ondernemer? Dan heeft u misschien recht op bijstand voor zelfstandigen of op een IOAZ-uitkering.
  • Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunnen wij deze kosten misschien voor u kwijtschelden.
  • Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u een voedselpakket aanvragen bij de Voedselbank Midden-Limburg(externe link). Op hun leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u een pakket kunt aanvragen. Als u hulp krijgt van de Voedselbank kunt u ook gebruik maken van de Kledingbank(externe link).
  • Heeft u kinderen tussen de 4 en de 18 jaar? Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg helpt gezinnen die weinig geld hebben. Het jeugdfonds betaalt het lidmaatschap van een vereniging, de sportkleding of bijvoorbeeld de huur van een instrument. Ook kunt u mogelijk aanspraak maken op de hulp van Stichting Leergeld voor onder andere schoolspullen.