Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Voor studenten met een beperking is het soms lastig om naast hun studie te werken. Voor hen is er de studietoeslag. Dit geeft een steuntje in de rug om toch een opleiding te doen. De studietoeslag is een maandelijkse bijdrage.

Kom ik in aanmerking?

U komt wel in aanmerking voor studietoeslag als:

  • u een lichamelijke of geestelijke beperking of een chronische ziekte heeft, waardoor u niet kan werken naast uw studie;
  • u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren (Wtos) ontvangt;

U komt niet in aanmerking hiervoor als u:

  • een Wajong-uitkering krijgt;
  • inkomsten heeft uit betaald werk.

Stagevergoeding

Ontvangt u een stagevergoeding? Dan geeft u dit aan ons door. Is de stagevergoeding hoger dan een bepaald bedrag? Dan trekken wij het bedrag erboven van de studietoeslag af. Kijk voor het geldende bedrag op de website van de Rijksoverheid.

Verklaring deskundige

Heeft u een bewijs of verklaring van een deskundige van uw beperking of ziekte? Levert u deze dan bij ons in. Heeft u nog geen bewijs? Dan kunnen wij een deskundige (bijvoorbeeld een arts) vragen om dit te onderzoeken.

Hoeveel studietoeslag krijg ik?

De hoogte van de studietoeslag is afhankelijk van uw leeftijd. Kijk voor het bedrag dat voor uw leeftijd geldt op de website van de Rijksoverheid. De bedragen wijzigen op 1 januari en 1 juli. 

Hoe vraag ik studietoeslag aan?

U vraagt de studietoeslag aan door contact op te nemen met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 - 25 5 9 50. Wij sturen u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken.

Hoe gaat het verder?

U hoort binnen 8 weken of u studietoeslag krijgt. U ontvangt hierover een brief. Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet inleveren.

De studietoeslag wordt per maand uitbetaald. U krijgt de studietoeslag zolang u studeert en er geen wijzigingen zijn.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u werken? Stopt of onderbreekt u uw studie en stopt uw studiefinanciering (tijdelijk)? Of voldoet u niet meer aan een van de andere voorwaarden? Dan geeft u dit direct aan ons door. De studietoeslag stopt dan. Geef wijzigingen op tijd door. Dan hoeft u geen geld terug te betalen. Wilt u daarna weer studietoeslag ontvangen? Dan moet u opnieuw een aanvraag doen.

Ik heb nog een vraag. Waar kan ik terecht?

Neem contact op met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 - 25 59 50.