Heeft u al minimaal 2 jaar een laag inkomen? Heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag. De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse, eenmalige bijdrage. U bepaalt zelf waar u dit geld voor gebruikt.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U bent jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft weinig vermogen;
  • Uw inkomen is al minimaal 2 jaar niet hoger dan 120% van de voor de voor u geldende bijstandsnorm;
  • U hebt geen uitzicht op hogere inkomsten;
  • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag gehad.

U kunt elk jaar een nieuwe aanvraag doen als uw situatie hetzelfde blijft. U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen over voorgaande jaren.

Hoeveel krijg ik?

Echtparen, samenwonenden en een alleenstaande ouder ontvangt €550,-. Alleenstaanden ontvangen €400,-.

Wat moet ik doen?

U vraagt een individuele inkomenstoeslag aan door contact op te nemen met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475-255 950. Wij sturen u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken.

Hoe gaat het verder?

Servicecentrum MER neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet inleveren. Als we beslissen om de individuele inkomenstoeslag toe te kennen, dan ontvangt u het geldbedrag op uw bankrekening.

Bent u tevreden over deze pagina?