Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkloos geworden en heeft u de hele WW-uitkering doorlopen? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, is de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) voor u bedoeld. De IOAW garandeert u een inkomen op het niveau van het sociale minimum.

Hoe werkt het?

Voor de IOAW-uitkering komt u in aanmerking als u:

  • Bent geboren voor 1 januari 1965;
  • Onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee. 

Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering(externe link). En u hebt de volledig WW-duur verbruikt.
  • U heeft na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering(externe link). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA(externe link), een IOAW-uitkering.

De sollicitatieplicht blijft (rekening houdend met uw mogelijkheden) voor u en uw eventuele partner (indien deze niet ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd) gelden, net als de inschrijving bij het UWV WERKbedrijf.

Inkomenstoets

Bij de IOAW kijkt de gemeente niet naar uw eigen vermogen, maar wel naar het totale gezinsinkomen. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur, verhuur en vermogen blijven bij de inkomenstoets buiten beschouwing. De IOAW biedt een inkomensgarantie wanneer u werkloos bent. Daarom worden al uw inkomsten uit arbeid volledig in mindering gebracht op de IOAW-uitkering. Ook inkomsten uit pensioen-, VUT-, WAO- en 55+-uitkeringen zijn in principe uitkeringen in verband met arbeid.

Uitkeringsbedragen

De uitkeringsbedragen vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link),
 

Wat moet ik doen?

Neem contact op met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475-255 950 voor meer informatie over de aanvraag.

Hoe gaat het verder?

Na ontvangst van uw aanvraag, en alle gevraagde bewijsstukken, neemt de gemeente binnen 8 weken een besluit.

Bent u tevreden over deze pagina?