Heeft u kinderen onder de 18 jaar en een laag inkomen? Dan zijn er een aantal regelingen en instanties die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld door het lidmaatschap van de sportclub te betalen of met schoolspullen. Ook is gratis huiswerkbegeleiding mogelijk.

Op deze pagina vindt u meer informatie over regelingen voor gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar:

  • Jeugdfonds Sport en Cultuur Limburg
  • Stichting Leergeld
  • Huiswerkbegeleiding

Daarnaast kunt u mogelijk gebruik maken van de Voedselbank Midden-Limburg en de Kledingbank. De voorwaarden daarvoor leest u op hun website. Overige regelingen (voor volwassenen) vindt u op deze pagina.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg helpt gezinnen die weinig geld hebben. Het jeugdfonds betaalt rechtstreeks aan de sportvereniging of de sportwinkel. Bijvoorbeeld de contributie of sportkleding. Of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. 

Voorwaarden

  • Uw inkomen is niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm die voor uw gezin geldt
  • Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg is voor kinderen van 4 tot 18 jaar

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

U krijgt geen geld. Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg betaalt de lessen rechtstreeks. U kunt elk jaar een aanvraag doen. Het fonds werkt met intermediairs. Dit zijn tussenpersonen. Zij kunnen uw kinderen aanmelden. Gemeente Maasgouw, Stichting Leergeld en Centrum voor Jeugd en Gezin zijn onder andere intermediairs. Er zijn meer intermediairs. De sportvereniging kan u dit vertellen. Het Sociaal wijkteam kan u ook helpen.

Meer weten?

Stichting Leergeld

Heeft u weinig geld? Dan zijn schoolspullen en leuke activiteiten vaak te duur. Met de hulp van Stichting Leergeld kan uw kind toch meedoen! De stichting helpt bijvoorbeeld door het geven van een fiets of een laptop voor school. Of de stichting betaalt het schoolreisje of het lidmaatschap van een club.

U krijgt geen geld. Stichting Leergeld regelt het lidmaatschap of de spullen en betaalt de winkel, de school of de vereniging.

Voorwaarden

  • Uw gezinsinkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm die voor uw gezin geldt.
  • Uw vermogen (dat zijn uw bezittingen min uw schulden) mag niet hoger zijn dan de in de Participatiewet genoemde vermogensgrenzen.
  • Stichting Leergeld is voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Meer weten of aanvragen?

U vindt alle informatie op de website van Stichting Leergeld. Hier doet u ook de aanvraag

Gratis huiswerkbegeleiding

We vinden het belangrijk dat alle kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom bieden we in bepaalde gevallen huiswerkbegeleiding aan. Daarom kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 130% bijstandsniveau gratis twee keer per week huiswerkbegeleiding en coaching krijgen. 

Wat is het?

Leerlingen worden in een kleinschalige omgeving buitenschools en na schooltijd begeleid en gecoacht door bevoegde docenten, aangevuld met andere zorgprofessionals die werkzaam zijn in het onderwijs. Studiekern heeft een ruimte in de Spil in Maasbracht waar de leerlingen terecht kunnen. Hier zijn ook materialen aanwezig die nodig zijn om de jongere zo goed mogelijk te begeleiden zoals toegang tot een computer met printer, de Bosatlas, een grafische rekenmachine etc. 

Studiekern is op doordeweekse dagen geopend van 16.00 tot 18.30 uur. 

Waar krijg ik meer informatie of meld ik mijn kind aan?

Meer informatie vindt u via Studiekern. Aanmelden of meer informatie krijgt u via info@studiekern.nl. Er wordt dan contact met u op genomen om samen te bespreken wat er nodig is. Ook wordt er naar uw inkomen gekeken.