De Omgevingswet

Iedereen wil wonen en werken in een prettige leefomgeving. Daarin hebben verschillende partijen soms andere belangen. De Omgevingswet helpt te bepalen welke ideeën er wel of niet worden uitgevoerd in een bepaald gebied. Dit gaat in goed overleg met alle betrokkenen. Zo verbeteren we samen onze leefomgeving.