Hoe behouden en versterken we de kwaliteit van onze leefomgeving? Dat is waar het om gaat in de Omgevingsvisie. Hierin staat beschreven hoe wij de komende jaren met onze leefomgeving om willen gaan. De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren. Denk hierbij aan gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, drinkwater, rivieren, bossen, etc. De kwaliteit van onze leefomgeving is ook bepalend voor onze gezondheid.

In de Omgevingsvisie worden drie gebieden onderscheiden: de dorpskernen, het buitengebied en de Maasplassen. De ambities en doelen voor deze gebieden worden op hoofdlijnen beschreven. Daarnaast is er een aantal randvoorwaarden geformuleerd die o.a. te maken hebben met klimaat, energie, biodiversiteit, gezondheid en mobiliteit.

De Omgevingsvisie is samen met inbreng van inwoners, belangenorganisaties en ketenpartners tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft deze omgevingsvisie in de raadsvergadering van 22 februari 2022 vastgesteld. 

Omgevingsplan en Omgevingswet

De Omgevingsvisie vormt de basis voor het nog op te stellen Omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan, die maken wat er mogelijk is in een gebied. Het Omgevingsplan gaat de bestemmingsplannen vervangen. In 2032 moet de gemeente een omgevingsplan voor de hele gemeente hebben. 

Het vaststellen van de Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel binnen het stelsel van de Omgevingswet

Downloads

U kunt de omgevingsvisie online lezen via de website Regels op de Kaart. Klik op 'documenten' rechts in het menu. U vindt daar ook enkele andere documenten. U kunt de Omgevingsvisie en de visiekaart ook hieronder downloaden.

Vragen?

Als u vragen heeft over de omgevingsvisie kunt u contact opnemen met Marcel Geurts (m.geurts@gemeentemaasgouw.nl). Hij is telefonisch bereikbaar via 0475 - 85 25 00.