Hoe behouden en versterken we de kwaliteit van onze leefomgeving? Dat is waar het om gaat in de Omgevingsvisie. Hierin staat beschreven hoe wij de komende jaren met onze leefomgeving om willen gaan. De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren. Denk hierbij aan gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, drinkwater, rivieren, bossen, etc. De kwaliteit van onze leefomgeving is ook bepalend voor onze gezondheid.

In de Omgevingsvisie worden drie gebieden onderscheiden: de dorpskernen, het buitengebied en de Maasplassen. De ambities en doelen voor deze gebieden worden op hoofdlijnen beschreven. Daarnaast is er een aantal randvoorwaarden geformuleerd die o.a. te maken hebben met klimaat, energie, biodiversiteit, gezondheid en mobiliteit.

De Omgevingsvisie is samen met inbreng van inwoners, belangenorganisaties en ketenpartners tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft deze omgevingsvisie in de raadsvergadering van 22 februari 2022(externe link) vastgesteld. 

Omgevingsplan en omgevingswet

De Omgevingsvisie vormt de basis voor het nog op te stellen Omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan, die maken wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan gaat de bestemmingsplannen vervangen. In 2029 moet de gemeente een omgevingsplan voor de hele gemeente hebben. 

Het vaststellen van de Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen op de Omgevingswet(externe link). De planning is dat deze nieuwe wet vanaf 1 januari 2024 de wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water vervangt.

Downloads

U kunt de omgevingsvisie online lezen via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Klik op 'documenten' rechts in het menu. U vindt daar ook enkele andere documenten. U kunt de Omgevingsvisie en de visiekaart ook hieronder downloaden.

Vragen?

Als u vragen heeft over de omgevingsvisie kunt u contact opnemen met Marcel Geurts (m.geurts@gemeentemaasgouw.nl) of Maurice Borgignons (M.Borgignons@gemeentemaasgouw.nl). Beide zijn ook telefonisch bereikbaar via (0475) 85 25 00.