Heeft u een (bouw)plan of idee met gevolgen voor de omgeving? Denk aan het starten van een veehouderij of het bouwen van een woonwijk. Maar ook het organiseren van een evenement of het plaatsen van een schutting. Dien dan eerst een initiatief in. 

Een initiatief is een ander woord voor uw plan of idee. Zo kunt u uw initiatief bespreken en afstemmen met de gemeente. Is het initiatief wenselijk en haalbaar? En zo ja, wat is daarvoor nodig? Op die vragen krijgt u antwoord. Wij begeleiden u bij het uitwerken van uw plan en denken met u mee. We raden iedereen die een aanvraag wil doen voor een omgevingsvergunning aan om eerst een initiatief in te dienen. 

Wat zijn de voordelen?

 • We denken met u mee voor de uitwerking van uw plan. We gaan uit van ‘ja mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. 
 • U krijgt één vaste contactpersoon. 
 • Aan het einde van het proces heeft u een getoetste, ontvankelijke aanvraag. U staat niet voor verrassingen. Zoals bijvoorbeeld nog een extra onderzoek dat vereist is. 
 • Hierna wordt uw vergunning binnen 8 weken verleend.
 • De leges voor een initiatief worden in mindering gebracht als een aanvraag wordt ingediend.

Wat moet ik doen?

U dient uw initiatief in via het formulier op onderstaande pagina. 

DigiD linkInitiatief indienen

Relevante documenten

Stuur relevante stukken mee. Wat dat zijn hangt af van uw plan. Hieronder vindt u voor een aantal categorieën welke gegevens wij in ieder geval nodig hebben.

Bouwen

 • Een plattegrond van de bestaande situatie en van de nieuwe situatie. Uit de plattegrond moet de oppervlakte en de plaatsing van de bebouwing duidelijk worden.
 • Een schets van het bouwwerk of gebouw met daarop de bouwhoogte en de goothoogte (als dit van toepassing is).
 • Een omschrijving van het gebruik van het gebouw of het bouwwerk.

Veranderen gebruik bestaand gebouw of (deel van) perceel

 • Een plattegrond van de situatie en van de nieuwe situatie met daarop het gebruik aangegeven.
 • Een omschrijving van het gebruik.

Reclame

 • Grootte en locatie reclame.
 • Gaat het om commerciële reclame?

Hoe duidelijker uw plan, hoe beter we met u kunnen meedenken en afstemmen.

Hoe gaat het verder na het indienen van het initiatief?

 1. U krijgt van ons per e-mail een ontvangstbevestiging met zaaknummer. Deze ontvangstbevestiging ontvangt u via Jeleefomgeving.nl. Hebben wij geen mailadres van u dan krijgt u de ontvangstbevestiging per post. 
 2. We bekijken uw initiatief. Is er geen vergunning nodig? Dan ontvangt u binnen 14 dagen bericht dat u uw initiatief kunt uitvoeren. Soms is er een eenvoudige vergunning nodig. Dan hoort u dat ook binnen 14 dagen. Zo kunt u snel uw aanvraag indienen via het Omgevingsloket(externe link)
 3. Is uw aanvraag minder eenvoudig? Dan bekijken we of uw initiatief wenselijk is. Of dat zo is, is van veel factoren afhankelijk. En voor ieder initiatief anders. Als uw initiatief wenselijk is krijgt u een vaste contactpersoon die u verder helpt. Dat noemen we een omgevingsregisseur. Is uw initiatief niet wenselijk, dan leggen wij u uit waarom dat zo is.  
 4. Is uw initiatief wenselijk? Dan onderzoeken we of het ook haalbaar is. Ook dat is van veel factoren afhankelijk en voor ieder initiatief anders. Het kan zijn dat we u vragen om onderzoeken aan te leveren. En we overleggen met elkaar. Dat noemen we de omgevingstafel. We bieden daarin maatwerk om zo goed mogelijk met u mee te kunnen denken. 
 5. Is uw initiatief wenselijk en haalbaar? Dan ligt er na dit proces een getoetste aanvraag die goedgekeurd kan worden. U dient deze aanvraag in via het Omgevingsloket(externe link). Binnen 8 weken verlenen we de vergunning. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het indienen van een initiatief? Neem dan contact op met Team Omgevingsdienst van het Servicecentrum MER via 0475 - 255 100. Of stuur een e-mail naar dienstverlening@servicecentrum-mer.nl.