Als u geen of weinig inkomen heeft, kan het zijn dat u een bijstandsuitkering kunt krijgen. Een bijstandsuitkering kan u tijdelijk helpen om in uw levensonderhoud te voorzien. Uw inkomen wordt maandelijks aangevuld tot het bedrag van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Uitkeringsgegevens inzien of wijziging doorgeven?

DigiDGa naar Mijn Inkomen

Bekijk voor meer informatie de pagina met uitleg over Mijn Inkomen

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.
Zo moet bijvoorbeeld uw inkomen en eigen vermogen (en eventueel het inkomen en vermogen van uw partner met wie u samenwoont) onder de voor u geldende bijstandsnorm liggen. Onder eigen vermogen vallen al u bezittingen zoals spaargeld, huis en auto. Lees meer over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering.

Heeft u een eigen woning? Dan gelden er aanvullende voorwaarden.

Rechten en plichten in de bijstand

Als u een bijstandsuitkering ontvangt heeft u zowel rechten als plichten. Lees meer over deze rechten en plichten op de website van de Rijksoverheid. Als u zich niet houdt aan de regels kunnen wij uw uitkering verlagen stopzetten of een boete opleggen.

Wat moet ik doen?

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Vul dan onderstaande vragenlijst in. U ziet vervolgens of u mogelijk in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Komt u in aanmerking? Log dan in met uw DigiD en vraag een gesprek aan. Er is nog geen sprake van een aanvraag. Als het niet lukt om de vragenlijst in te vullen, neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam of bel met Servicecentrum MER via 0475 - 25 59 50.

Start de vragenlijst

LET OP! Vermoedt u dat u recht heeft op een IOAW-uitkering? Vul de vragenlijst dan niet in en neem direct telefonisch contact op met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 - 25 59 50.

Hoe gaat het verder?

Binnen vijf werkdagen wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken. De verdere procedure wordt dan met u doorgenomen. Mogelijk wordt er een afspraak bij u thuis gepland. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Hoogte van de bijstandsuitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. Lees meer over de bijstandsnormen. 

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar

Als je tussen de 18 en 27 jaar bent en je meld je je voor een uitkering, dan zijn daar regels voor. Dit omdat we denken dat je snel werk kunt vinden of een opleiding kunt starten. We willen dat je al het werk dat je kunt krijgen aanneemt en dat je je als werkzoekende inschrijft bij het UWV-werkbedrijf. Kun je niet studeren of tijdelijk niet werken? Dan hebben we hier bewijsstukken voor nodig, bijvoorbeeld een verklaring van school waarin staat dat het je niet lukt om te studeren.

Goed om te weten

  • Als je een uitkering aanvraagt, willen we veel van je weten en willen we je bankafschriften en je ID zien. Dit is om te kijken of je wel recht hebt op een uitkering.
  • Als je een uitkering krijgt, zijn er plichten. Ook moet je ons alles melden wat van invloed op je uitkering kan zijn. Beter een telefoontje teveel dan iets niets doorgeven!
  • Tot slot maken we samen afspraken om aan het werk te komen. Deze afspraken zetten we in een plan. We ondertekenen allebei dit plan.

We hopen met jouw inzet en onze ondersteuning dat je zo snel mogelijk onafhankelijk bent van de uitkering en op eigen benen kunt staan. 

Verandering bijstand doorgeven en uitkeringsgegevens inzien

Ontvangt u bijstand (Participatiewet/IOAW/IOAZ) en zijn er veranderingen in uw inkomsten, vermogen of woon- en leefsituatie van u of uw partner? Dan bent u verplicht om dit aan ons door te geven. Geef wijzigingen binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de wijziging door via Mijn Inkomen. Via Mijn inkomen kunt u ook uw uitkeringsgegevens inzien. 

DigiDGa naar Mijn Inkomen

Bekijk voor meer informatie over Mijn Inkomen de pagina met uitleg over Mijn Inkomen

U kunt het wijzigingsformulier ook op papier aanleveren. Om het papieren wijzigingsformulier te krijgen, neemt u telefonisch contact op met Servicecentrum MER via 0475 - 25 59 50. Wij sturen u dan het juiste formulier toe.

Kostendelersnorm

Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en u een bijstandsuitkering ontvangt, is de kostendelersnorm op u van toepassing. Ook voor andere uitkeringen geldt de kostendelersnorm. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning. 

Geef bij uw bijstandsconsulent of bij het Sociaal Wijkteam duidelijk aan welke personen bij u in huis wonen. Uw gemeente beoordeelt vervolgens of de kostendelersnorm op u van toepassing is. Lees meer over de kostendelersnorm.

Heronderzoek bijstand

De gemeente doet een heronderzoek als u een bijstandsuitkering krijgt. Dit doet zij om te bekijken of u nog steeds recht heeft op uw uitkering. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. Ook bekijkt de gemeente regelmatig hoe het met u gaat bij het vinden van werk.

Giften

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u in totaal tot € 1.200,- aan giften ontvangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. De € 1.200,- geldt per kalenderjaar en is ongeacht het soort huishouden (alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd). Het maakt niet uit of eenmalig een gift wordt ontvangen, of vaker. Tot € 1.200,- hoeft u dit niet door te geven, bedragen daarboven wel. Dat staat in de beleidsregel vrijlating giften Participatiewet.

Goed om te weten

Let op: het gaat hier niet om inkomen, bijvoorbeeld uit werkzaamheden. Dit moet u wel altijd melden. Wijzigingen kunt u doorgeven via Mijn Inkomen. Als u vragen heeft of twijfelt over wat u wel of niet moet doorgeven, neem dan contact op met team Participatie van het Servicecentrum MER op nummer 0475 - 25 59 50.