Als u geen of weinig inkomen heeft, kan het zijn dat u een bijstandsuitkering kunt krijgen. Een bijstandsuitkering kan u tijdelijk helpen om in uw levensonderhoud te voorzien. Uw inkomen wordt maandelijks aangevuld tot het bedrag van de bijstandsnorm die voor u geldt.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.
Zo moet bijvoorbeeld uw inkomen en eigen vermogen (en eventueel het inkomen en vermogen van uw partner met wie u samenwoont) onder de voor u geldende bijstandsnorm liggen. Onder eigen vermogen vallen al u bezittingen zoals spaargeld, huis en auto. Lees meer over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering.

Heeft u een eigen woning? Dan gelden er aanvullende voorwaarden.

Wat moet ik doen?

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Vul dan onderstaande vragenlijst in. U ziet vervolgens of u mogelijk in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Komt u in aanmerking? Log dan in met uw DigiD en vraag een gesprek aan. Er is nog geen sprake van een aanvraag. Als het niet lukt om de vragenlijst in te vullen, neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam of met Servicecentrum MER.

Start de vragenlijst

LET OP! Vermoedt u dat u recht heeft op een IOAW-uitkering? Vul de vragenlijst dan niet in en neem direct telefonisch contact op met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 -255 950.

Hoe gaat het verder?

Binnen vijf werkdagen wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken. De verdere procedure wordt dan met u doorgenomen. Mogelijk wordt er een afspraak bij u thuis gepland. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing.

Hoogte van de bijstandsuitkering

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. Lees meer over de bijstandsnormen. 

Verandering bijstand doorgeven

Ontvangt u bijstand (Participatiewet/IOAW/IOAZ) en zijn er veranderingen in uw inkomsten, vermogen of woon- en leefsituatie van u of uw partner? Dan bent u verplicht om dit aan ons door te geven. Geef wijzigingen binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de wijziging door via het digitale wijzigingsformulier.

Digitaal wijzigingsformulier

U kunt het wijzigingsformulier ook op papier aanleveren. Om het papieren wijzigingsformulier te krijgen, neemt u telefonisch contact op met Servicecentrum MER via 0475 - 255 950. Wij sturen u dan het juiste formulier toe.

Kostendelersnorm

Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en u een bijstandsuitkering ontvangt, is de kostendelersnorm op u van toepassing. Ook voor andere uitkeringen geldt de kostendelersnorm. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning. 

Geef bij uw bijstandsconsulent of bij het Sociaal Wijkteam duidelijk aan welke personen bij u in huis wonen. Uw gemeente beoordeelt vervolgens of de kostendelersnorm op u van toepassing is. Lees meer over de kostendelersnorm.

Heronderzoek bijstand

De gemeente doet een heronderzoek als u een bijstandsuitkering krijgt. Dit doet zij om te bekijken of u nog steeds recht heeft op uw uitkering. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. Ook bekijkt de gemeente regelmatig hoe het met u gaat bij het vinden van werk.

Rechten en plichten in de bijstand

Als u een bijstandsuitkering ontvangt heeft u zowel rechten als plichten. Via deze website kunt u zien waar u recht op heeft en aan welke verplichtingen u moet voldoen. Voor het ontvangen van een uitkering moet u zich houden aan de regels. Als u zich niet houdt aan de regels kunnen wij uw uitkering verlagen stopzetten of een boete opleggen.

Meer weten?

Kijk dan eens op Recht op bijstand

Bent u tevreden over deze pagina?