De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Om u te helpen om deze hoge energiekosten toch te kunnen betalen is er de “energietoeslag”. U kunt deze toeslag aanvragen tot en met 31 december 2022.

Wat is de (extra) energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,- dat u één keer kunt krijgen om uw hoge energierekening te betalen. 

De inwoners die de energietoeslag van € 800,- al hebben ontvangen, ontvangen een nabetaling van € 500,-. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Wij betalen de € 500,- eind september aan u uit.

Zelf apart zetten

Krijgt u dit bedrag van ons, dan is het verstandig om deze € 1.300,- op een aparte rekening te zetten. Elke keer als u dan uw maandelijks voorschotbedrag moet betalen aan de energieleverancier, gebruikt u een klein deel van dit bedrag om die verhoging te kunnen betalen. Óf u bewaart het geld om de hogere jaarafrekening aan het einde van het jaar te kunnen betalen. 

Heeft u nu (nog) geen hogere energierekening? Dan kunt u toch recht hebben op deze energietoeslag. Ook dan is het verstandig om het geld apart te zetten om uw energiekosten te betalen. 

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van gemeente Maasgouw als u: 

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in Maasgouw woont op 1 april 2022; en
 • zelfstandige woonruimte heeft; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand:  

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm. Dit zijn de normen per 1 juli 2022:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande€ 1.322,18€ 1.470,80
Alleenstaande ouder€ 1.699,95 
Samenwonend/getrouwd€ 1.888,84€ 1.992,43

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • geen zelfstandige woonruimte heeft, dus als u bijvoorbeeld bij iemand inwoont of een kamer huurt;
 • 18, 19 of 20 jaar oud bent en geen zelfstandige woonruimte heeft;
 • student bent, studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt en geen zelfstandige woonruimte heeft;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

Krijgt u de energietoeslag automatisch?

U ontvangt deze energietoeslag automatisch via de gemeente als uw (recente) inkomen bekend is bij ons. U hoeft dus geen aanvraag op te sturen als u:

 • een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ (levensonderhoud) heeft ontvangen in de periode vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022; of
 • bijzondere bijstand heeft ontvangen in de periode vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022; of
 • de individuele inkomenstoeslag, maatschappelijk actief bonus of persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden) heeft ontvangen vanaf 1 januari 2021 tot 1 april 2022; en
 • zelfstandig woont / geen kostendeler bent.

Valt u onder één van deze regelingen? Dan hoeft u de energietoeslag niet apart aan te vragen en ontvangt u de energietoeslag op 14 april 2022 op uw rekening. U krijgt hierover een brief van ons.

Energietoeslag (nog) niet gekregen?

Als u de energietoeslag niet automatisch krijgt, kunt u deze aanvragen. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Print dit formulier, vul het in, voeg de bewijsstukken toe en stuur het naar ons op. U mag het formulier ook afgeven op het gemeentehuis in Maasbracht. 

U kunt het formulier en de bewijsstukken ook inscannen en mailen naar info@gemeentemaasgouw.nl met in het onderwerp “energietoeslag – sociaal domein”.

Wat moet u weten over de aanvraag?

 • U kunt per huishouden maar één keer de energietoeslag krijgen.
 • U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31 december 2022.
 • Als u een minnelijke of wettelijke schuldregeling heeft, gaan wij ervanuit dat u een laag inkomen heeft en kunt u de energietoeslag aanvragen.
 • Als wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u uiterlijk binnen 8 weken van ons bericht of u recht heeft op de energietoeslag. 
 • Komt u in aanmerking? Dan krijgt u het bedrag binnen 8 weken na goedkeuring op uw rekening. 

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag. 

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?

 • Geef het aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft. 
 • Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen.
 • Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft. 

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kunt u nog een energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op één energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. 

Heeft u nog vragen?

Bel dan naar het Team Participatie van het Servicecentrum MER op nummer 0475 - 25 59 50. Of stuur een mail naar energietoeslag@servicecentrum-mer.nl.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met ons op via 0475 - 25 59 50. Of kijk op onze website. Of kom langs bij het Sociaal wijkteam.