In opdracht van Gemeente Maasgouw, provincie Limburg en RWE wordt er onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van de Clauscentrale en het terrein waar deze op staat. In 2023 worden toekomstscenario’s ontwikkeld voor dit gebied. Uit deze scenario’s wordt een waarschijnlijk en richtinggevend toekomstperspectief gekozen. 

Het energielandschap verandert. Ook ons energiesysteem staat niet stil. Ontwikkelingen zoals waterstof komen eraan als mogelijke vervanger van aardgas. Geothermie lijkt steeds belangrijker te worden voor lokale warmtenetten. De energietransitie raakt ons allemaal. De centrale vraag daarbij is hoe wij het toekomstige energielandschap gaan inrichten. Onderdeel van dat energielandschap is het terrein in Maasbracht waarop de Clauscentrale staat. 

Hoe de toekomst van de Clauscentrale er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Er is veel mogelijk, waarbij rekening gehouden wordt met zowel de technische mogelijkheden als de omgeving van de centrale. Provincie Limburg, gemeente Maasgouw en RWE willen daarom samen met omwonenden en andere belanghebbenden onderzoek doen naar het toekomstperspectief van dit terrein. Samen geven we richting aan de energiegerelateerde bedrijfsactiviteiten die op het terrein mogen plaatsvinden. Er is besloten om een onderzoeksopdracht te formuleren en een hiervoor gespecialiseerd bureau deze opdracht uit te laten voeren.

Meerdere scenario's 

Strategisch adviesbureau PosadMaxwan ontwikkelt dit jaar meerdere scenario’s voor de toekomst van de Clauscentrale en het terrein waar deze op staat. Daaruit moet, in samenspraak met de opdrachtgevers, een waarschijnlijk en richtinggevend toekomstperspectief voortkomen. PosadMaxwan voert dit onderzoek samen met bureau EMMA uit, dat gespecialiseerd is in participatietrajecten. 

Heeft u vragen?

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over het onderzoek. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op via Clauscentrale@emma.nl.