In het Baekerhoes in Brachterbeek werden op woensdag 28 februari de belangrijkste concept-resultaten van het onderzoek naar het  toekomstperspectief voor het Clauscentralegebied en omgeving gepresenteerd. Er waren zo'n 200 inwoners aanwezig. 

Tijdens de bijeenkomst hebben de onderzoekers van PosadMaxwan en EMMA toegelicht wat de belangrijkste resultaten van het onderzoek tot dusverre zijn. Daarnaast vertelden zij hoe het afgelopen jaar aan het onderzoek is gewerkt en hoe de omgeving van de Clauscentrale bij de studie is betrokken. Ook is verteld dat de onderzoeksbureaus verwachten dat ze begin april 2024 het definitieve onderzoeksrapport kunnen aanbieden aan provincie Limburg, gemeente Maasgouw en energiebedrijf RWE als opdrachtgevers. 

In een gesprek met wethouder Blomen van gemeente Maasgouw is besproken dat de gemeente, na het opleveren van het onderzoeksrapport, een standpunt inneemt. In mei stelt het college van B&W een raadsvoorstel over de studie op. Dit voorstel wordt behandeld in de commissievergadering van juni en de raadsvergadering van 9 juli 2024.

Na het plenaire deel van de avond was er gelegenheid om in kleine groepjes verdiepende vragen te stellen aan de onderzoekers. Ook konden inwoners hun reactie geven op de onderzoeksresultaten. Voor inwoners bestaat ook nog de mogelijkheid om tot 31 maart 2024 een e-mail met reacties te sturen naar clauscentrale@emma.nl. Waar mogelijk nemen de onderzoekers deze opbrengsten mee in het definitieve onderzoeksrapport dat begin april wordt afgerond.

Wilt u op de hoogte blijven over de afronding van dit onderzoek en over andere trajecten voor grote energieprojecten in de gemeente Maasgouw? Hou dan de pagina over de toekomst van de Clauscentrale op onze website in de gaten. 

In onderstaand document vindt u de presentatie die op 28 februari in het Baekerhoes werd gegeven. Let op! Bij de presentatie is mondeling toegelicht dat de getoonde teksten en kaarten over het toekomstperspectief nog de status van concept hebben en dat de definitieve teksten en kaarten worden opgenomen in het onderzoeksrapport dat begin april 2024 zal worden opgeleverd.