Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen onze website goed kan gebruiken. Met de inrichting van de huidige website hebben we al een grote stap gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven werken aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website. 

Dashboard

Ga naar het overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen van gemeente Maasgouw. Bekijkt u liever de resultaten in één oogopslag? Dat kan via het dashboard.

Bekijk het toegankelijkheidsdashboard 

Onze websites en apps

Hieronder vindt u de websites die vallen onder gemeente Maasgouw of leveranciers waarmee we samenwerken. Onze eigen onderzoeken kunt u onderaan de pagina downloaden

Online dienstverlening

Om onze dienstverlening goed en efficiënt mogelijk te maken, maken wij gebruik van meerdere digitale diensten van diverse leveranciers. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een uittreksel of het doorgeven van een melding.

Samenwerkingen en partners

Wij werken samen met enkele partners. Omdat wij onze inwoners doorverwijzen naar deze websites vinden we het belangrijk dat onze partners werken aan toegankelijkheid. Zij voeren vaak zelf een toegankelijkheidsonderzoek uit en stellen dat onderzoek beschikbaar.

Eigen verklaringen

Een aantal partners zorgen voor een eigen verklaring van hun website. Die verklaringen vindt u hieronder.

Uitzonderingen op toegankelijkheid

De gemeente werkt doorlopend aan haar website om deze te verbeteren. Niet alle onderdelen zijn helemaal goed toegankelijk. De uitzonderingen noemen we hier.

Documenten en video’s bij nieuwsitems

Nieuwsberichten blijven in de regel 2 maanden op de website staan. Als er documenten en video’s horen bij deze berichten, dan maken we ze zo toegankelijk mogelijk. In sommige gevallen is het niet mogelijk om ze (op korte termijn) toegankelijk te maken, omdat wij bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de organisatie die dit aanlevert. In dat soort gevallen zorgen we voor een alternatief, zoals contactgegevens voor vragen of een tekstalternatief.

Documenten (downloads)

Op onze website zijn ongeveer 100 documenten te vinden. Vrijwel allemaal pdf-bestanden. Nog niet alle documenten zijn toegankelijk. We pakken dit als volgt aan: 

 • We bouwen het aantal pdf’s op de website af en zijn kritisch in het plaatsen van nieuwe documenten. 
 • Nieuwe pdf-bestanden worden digitaal toegankelijk gemaakt.
 • Aanvraagformulieren (pdf/odt) worden in 2024 omgezet naar digitale formulieren. Als dat niet mogelijk is, worden deze invulbaar gemaakt.
 • Pdf-bestanden op de pagina's van Werkzaamheden en projecten zijn vaak kaarten die buiten de verplichting vallen om toegankelijk te maken zijn. We lichten de plannen wel toe en zorgen voor contactgegevens.

Video’s

Op onze website zijn een aantal video’s te vinden. Voor video's die gepubliceerd zijn na 23 september 2020 geldt dat ze moeten voldoen aan de richtlijnen rondom toegankelijkheid.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Video's die gepubliceerd zijn door de gemeente voorzien we altijd van ondertiteling of we bieden de uitgeschreven tekst van de video aan.
 • Video's die gepubliceerd zijn door externen na 23 september 2020, daarbij zorgen we ervoor dat ze voorzien zijn van ondertiteling. Bij de oudere video's onderzoeken we of er toegankelijke alternatieven beschikbaar zijn.

Toegankelijk blijven

Wij nemen de volgende maatregelen om de website toegankelijk te houden:

 • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij op.
 • Interne controle: de redactie toetst vóór en na publicatie de inhoud op toegankelijkheid. Dit gebeurt ook periodiek.
 • Werkwijze webredactie: we hebben afspraken gemaakt over het schrijven van teksten (B1-niveau).
 • Software: we gebruiken speciale software voor controle op toegankelijkheidseisen. 
 • Training: de webredactie heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.
 • Melden: we vragen bezoekers van de website eventuele onvolkomenheden te melden.
 • Doorontwikkeling: bij technische doorontwikkeling is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via communicatie@gemeentemaasgouw.nl

Toegankelijkheidsverklaring gemeente Maasgouw

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Maasgouw. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.