Op donderdagavond 28 september kwamen zo’n 85 inwoners uit verschillende dorpskernen van de gemeente Maasgouw samen in gemeenschapshuis het Baekerhoes. Reden voor de bijeenkomst is de studie die wordt uitgevoerd naar de toekomst van het Clauscentralegebied, die nu halverwege is.

Tijdens de avond deelden de onderzoekers enkele eerste inzichten uit het onderzoek – onder meer dat kernenergie geen rol speelt in de mogelijkheden die voor de Clauscentrale worden verkend. Andersom deelden de inwoners hun gedachten over de mogelijke ontwikkelrichtingen voor het Clauscentralegebied: wat vinden zij van de verschillende manier waarop de Clauscentrale kan bijdragen aan de energietransitie? Van de impact van de centrale op de leefomgeving? En de natuur en recreatiemogelijkheden in de omgeving? 

Kernenergie geen optie in studie Clauscentralegebied

De onderzoekers concluderen dat het niet logisch is om kernenergie mee te nemen in de studie naar het Clauscentralegebied. Hiervoor zijn twee redenen: de provincie Limburg voert op dit moment een los onderzoek uit naar de haalbaarheid van zogenoemde Small Modular Reactors in de provincie Limburg (SMR’s). Dit haalbaarheidsonderzoek is nog in de opstartfase, het is nog volledig onduidelijk wat de conclusie hiervan zal zijn. Daarnaast geeft de eigenaar van de huidige energiecentrale in Maasgouw, RWE, aan dat kernenergie voor hen geen optie is. 

Omwonenden in gesprek over ontwikkelrichtingen

Tijdens de bijeenkomst is toegelicht op welke manier de ideeën, wensen en zorgen die tijdens de eerste participatiebijeenkomst in april zijn opgehaald terugkomen in de verschillende ontwikkelrichtingen (zie bijlage). In kleine groepjes konden inwoners vervolgens aangeven wat hen aanspreekt aan de verschillende mogelijkheden, en wat niet. In die gesprekken kwamen telkens de volgende thema’s aan bod:

  • Energie: op welke manier wordt er en in de toekomst energie opgewekt op de Clauscentrale, wat betekent dit voor de energietransitie en voor de omgeving van de Clauscentrale? Tijdens de avond werden opties besproken als het plaatsen van grote batterij op het terrein, de afvang van CO2, en de verschillende mogelijkheden die er zijn om op de centrale CO2-neutraal energie op te wekken.
  • Omgeving: wat betekenen de verschillende keuzes voor de omgeving van de centrale? Zijn er mogelijkheden om natuur en recreatiemogelijkheden in de omgeving te vergroten (bijvoorbeeld door de Vlootbeek meer ruimte te geven)? En hoe kan de omgeving van de Clauscentrale aantrekkelijk blijven als de centrale zich verder ontwikkelt, en er bijvoorbeeld meer ruimte nodig is voor energie-infrastructuur? Ook verkenden we waar in het gebied mogelijkheden zijn voor economische ontwikkeling en zonnevelden, en waar niet.
  • Ontsluiting Clauscentraleterrein: tot slot bespraken we de verschillende mogelijkheden om de overlast van bouwverkeer in de Voortstraat in Brachterbeek te beperken, en in sommige gevallen ook het verkeer in de Molenweg in Maasbracht.

Vervolg en achtergrond

Het onderzoek wordt uitgevoerd door PosadMaxwan, de communicatie wordt uitgevoerd door participatiebureau EMMA. Uit de ontwikkelrichtingen wordt een waarschijnlijk en richtinggevend toekomstperspectief samengesteld onder begeleiding van de gemeente Maasgouw, provincie Limburg en RWE als opdrachtgevers van dit onderzoek. De opbrengsten van de participatiebijeenkomsten, maar ook wat is opgehaald tijdens de eerder gevoerde straatgesprekken en de mailbox, worden meegenomen bij het samenstellen van het uiteindelijke toekomstperspectief. Wanneer dit is samengesteld zal er een laatste bijeenkomst volgen begin 2024.

In het voorjaar wordt het onderzoek door PosadMaxwan afgerond en wordt het uiteindelijke toekomstperspectief beschreven in een onderzoeksrapport. Dat onderzoeksrapport wordt daarna voorgelegd aan de Provincie, gemeente Maasgouw en RWE als opdrachtgevers van het onderzoek. 

Meer informatie onderzoek

Wilt u meer weten over het onderzoek en de volgende bijeenkomst? Kijk dan regelmatig op onze website.

Bijlage

In de bijlage zijn de drie ontwikkelrichtingen te vinden die het startpunt vormden voor de inwonersbijeenkomst. Let op: het resultaat van de studie wordt waarschijnlijk niet één van deze richtingen, maar een variant met ‘ingrediënten’ uit alle drie de richtingen. Tijdens de inwonersbijeenkomst ging het gesprek dan ook vooral over wat mensen vonden van de onderdelen waar de richtingen uit zijn opgebouwd.