Een nieuwe baan vinden kan een uitdaging zijn. Het UWV(externe link) helpt u hierbij graag op weg met tips over vacatures, solliciteren en opleidingen. 

Inschrijven als werkzoekende

Wilt u hulp bij het vinden van werk? Schrijf u dan in als werkzoekende op www.werk.nl(externe link). Hier kunt u ook terecht als u binnenkort werkloos wordt of een werkloosheidsuitkering wilt aanvragen.

Andere tips bij het zoeken naar werk:

  • Schrijf u in bij uitzendbureaus.
  • Laat uw eigen netwerk weten dat u op zoek bent naar werk.
  • Maak een profiel aan op LinkedIn.
  • Wilt u leren en werken combineren? Kijk dan op Leerwerkloket Midden-Limburg(externe link)

U vindt op de website van de Rijksoverheid meer informatie over hulp bij re-integratie(externe link).

Niet gelukt om werk te vinden en heeft u geen of weinig inkomen?

Meer informatie over een bijstandsuitkering vindt u hier. Regelingen voor laag inkomen zijn hier te vinden.

Als u een uitkering aanvraagt, dan ontvangt u hierna een uitnodiging om te praten over werk en uw situatie. Ook kijken we of we u kunnen helpen bij het vinden van werk. 

Heeft u een indicatie baanafspraak?

Hierover heeft u bericht ontvangen van het UWV. U leest hier wat een indicatie banenafspraak(externe link) betekent. 

Heeft u hulp nodig bij het vinden van werk? Dan kunt u contact opnemen met Servicecentrum MER en aangeven dat u hulp wilt bij het zoeken naar werk. Wij kunnen u verder helpen. Dit kan ook als u geen uitkering ontvangt van de gemeente.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

Om mensen aan het werk te helpen maakt ook gemeente Maasgouw gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF)(externe link) van de Europese Unie. Het ESF ondersteunt werkgelegenheid, helpt mensen op weg naar werk en draagt bij aan opleidingen.

Extra ondersteuning

We bieden aan kwetsbare groepen (extra) ondersteuning en begeleiden aan op hun weg naar werk. Deels doen we dat als gemeente zelf, maar meestal samen met onze partners Westrom, het Werkgeversservicepunt en met een aantal andere reïntegratiebedrijven. Ons doel daarbij is de obstakels op weg naar werk weg te nemen, zodat mensen weer volwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.

Subsidieregeling na corona

De gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zijn groot. Dat geldt zeker voor mensen die door hun beperkingen niet zo gemakkelijk aan het werk kunnen en voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Extra aandacht gaat hierbij uit naar jongeren en overige kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De Europese Unie ondersteunt de lidstaten daarbij op verschillende manieren, onder andere met de subsidieregeling “ESF REACT EU(externe link)”. Gemeente Roermond heeft namens de gemeenten in Midden-Limburg en dus ook namens Maasgouw een aanvraag om ESF-subsidie ingediend. 

Subsidieregeling vanuit het Europees Sociaal Fonds

Deze subsidie is gericht op:

  • het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • de begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden;
  • de begeleiding en opleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken.
Logo ESF