Heeft u vragen over  verkeer, verkeersveiligheid of parkeren? Wij beantwoorden uw vraag graag. Hieronder vindt een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar verkeervervoer@gemeentemaasgouw.nl. Mailt u ons? Zet dan in het onderwerp waar uw vraag over gaat.

Waar kan ik melding maken van kapotte/niet werkende voorzieningen? 

Denk hierbij aan een verkeersbord dat kapot is, een losse stoeptegel of slechte belijning op de weg. 

Hiervoor kunt u online een melding openbare ruimte doorgeven.

Ik heb last van wegwerkzaamheden in mijn straat. Hoe lang duurt dit nog?

Op de pagina 'Werkzaamheden en projecten' ziet u per kern waar op dit moment werkzaamheden plaatsvinden, wanneer werkzaamheden zijn gepland en hoe lang ze duren. 

Wegwerkzaamheden kunnen vervelend zijn, maar zijn gelukkig meestal tijdelijk. Als gemeente houden we zoveel mogelijk rekening met omwonenden en proberen we de overlast te beperken. Helaas kunnen we niet altijd zonder overlast aan de weg werken. 

Waar kan ik informatie vinden over verkeersmaatregelen?

Verkeersmaatregelen, zoals omleidingen of wegafsluitingen, worden gepubliceerd op de website van ons beheersysteem Melvin. Hier kunt u zoeken op de gemeente (+10 km) via het vergrootglas links op de pagina.

Hier kunt u op het kaartje zien waar er aan de weg gewerkt wordt en hoe lang het naar verwachting duurt.

Waar kunnen wij u helaas niet mee helpen?

Wij zijn u heel graag van dienst, maar kunnen u niet overal mee helpen. Hieronder zijn een aantal veelgestelde vragen die wij helaas (in de meeste gevallen) moeten afwijzen.

Bij ons in de straat wordt hard gereden. Kan de politie komen controleren?

Dit is niet iets wat de gemeente regelt. Snelheidscontroles worden uitgevoerd door het openbaar ministerie. Dit gebeurt alleen onder strikte voorwaarden. 

Kunnen er drempels aangelegd worden in onze straat?

Nee. Drempels veroorzaken extra verkeerslawaai en trillingen. Daar komt bij dat ook hulpdiensten van uw straat gebruik maken. Als zij steeds moeten afremmen voor drempels, zijn ze minder snel op de plek van bestemming en duurt het langer voor ze hulp kunnen bieden. 

We hebben veel last van verkeerslawaai. Kan de gemeente hier iets aan doen?

Nee. Als de gemeente ergens gaat werken, dan worden de plannen getoetst aan de Wet Geluidshinder. Zo houden we hier in de aanleg al rekening mee. Een uitzondering hierop zijn de historische kernen. Hier zijn we gebonden aan een bepaalde verharding van de wegen. Dit maakt vaak wat meer lawaai.

Kan er een verkeersspiegel bij ons neergezet worden? 

Nee. Verkeersspiegels zijn alleen goed bruikbaar met het juiste licht. Deze kunnen niet overal geplaatst worden. Ze leveren slechts een beperkt zicht op en staan niet voor elke verkeersgebruiker op de juiste hoogte. 

In onze straat zijn onvoldoende parkeerplaatsen. Kunnen er meer parkeervakken worden gemaakt?

Nee. Als er gewerkt wordt binnen de gemeente, worden de parkeernormen getoetst. Er wordt dan dus bekeken hoeveel parkeerplekken er (nodig) zijn. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid worden geen 'extra' parkeerplaatsen aangelegd.

Kan het vrachtverkeer geweerd worden?

Dat is alleen mogelijk als er een goed alternatief is voor de vrachtwagens. Dit is echter moeilijk te handhaven, omdat bestemmingsverkeer bijvoorbeeld wel toegestaan is. Een weg kan ook niet afgesloten worden voor groot verkeer, want dat zou betekenen dat hulpdiensten niet ter plekke zouden kunnen komen.

Kan er een zebrapad aangelegd worden in onze wijk?

Zebrapaden zijn niet overal de veiligste oplossing. Het aanleggen is alleen onder strikte voorwaarden mogelijk, bijvoorbeeld als er meer dan 100 voetgangers per etmaal oversteken.

Kunnen jullie bij de uitrit een wit kruis op het wegdek maken?

Een wit kruis heeft in praktijk vaak geen meerwaarde en geen juridische status. Het parkeren bij een uitrit is sowieso al niet toegestaan. Daarnaast heeft een wit kruis geen juridische status. We kunnen op verzoek een NP-tegel (niet-parkeren tegel) aanbrengen voor een (onopvallende) uitweg.

Ik wil een veilige schoolomgeving voor mijn (klein)kind. Wat doen jullie daar aan?

We stimuleren het lopen en fietsen naar school, omdat dit het veiligste is voor de kinderen. Verder zijn er al veel maatregelen genomen om een veilige verkeerssituatie rondom de basisscholen te realiseren. Hierin werken we nauw samen met de scholen. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders die hun kinderen van en naar school brengen. 

Kan mijn weg afgesloten worden voor doorgaand verkeer?

Als we de ene weg afsluiten, betekent dit dat het verkeer via een andere weg moet rijden en het daar drukker wordt. Ook kan dit gevolgen hebben voor de aanrijtijd van hulpdiensten. Tenslotte betekent omrijden dat verkeer vaak meer kilometers moet maken. Dit is niet goed voor het milieu.

Ik wil de verkeersregels in mijn buurt aanpassen, kan dat?

In de meeste gevallen kan dit niet. Als het wel kan, dan gaat het instellen van een gebod of verbod via een verkeersbesluit. Het nemen van een verkeersbesluit gaat als volgt:

Eerst moet het door u gewenste verkeersbesluit naar het college van B&W. Dit gaat altijd samen met een ambtelijk advies. Dit advies wordt opgesteld door een ambtenaar en zal met u besproken worden. Wilt u na deze voorbespreking verder gaan met uw wens tot het veranderen van de regels? Dan worden hiervoor kosten (leges) in rekening gebracht. Nadat het voorstel door het college besproken is, wordt dit verkeersbesluit online gepubliceerd bij de Officiële Bekendmakingen. Dan kan door belanghebbenden tegen dit verkeersbesluit bezwaar worden gemaakt.

Het is dus mogelijk dat ondanks uw verzoek het verkeersbesluit wordt afgewezen. U betaalt hiervoor kosten (leges). Dit betaalt u ook als het verzoek wordt afgewezen.

Ik woon/werk in Thorn en wil graag een parkeervergunning. Waar vraag ik die aan?

U kunt via de pagina parkeervergunning een aanvraag doorgeven.

Ik ga verbouwen. Aan welke parkeernormen moet ik voldoen?

Het verkeer wordt steeds drukker. Er komen ieder jaar meer auto’s bij en die vragen om een parkeerplaats. Dit leidt tot toename van de vraag naar parkeerruimte. Gevolg hiervan is dat de parkeerdruk in bepaalde gebieden stijgt. Ook bij functieverandering, verbouw of uitbreiding wordt de kans steeds groter dat er door omwonenden bezwaar wordt gemaakt tegen de bouwplannen omdat er meer auto’s komen die ergens moeten parkeren in de bestaande ruimte. 

Bij nieuwbouw, functieverandering, verbouw of uitbreiding moet u er rekening mee houden dat u moet voldoen aan de parkeernormen. Meer informatie hierover leest u in onderstaande regeling.