In de historische kern van Thorn mag, met uitzondering van de betaalde parkeerplaatsen aan de Waterstraat en Meers, alleen nog geparkeerd worden door vergunninghouders. Bewoners en bedrijven die niet kunnen parkeren bij hun pand, kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Verlengen parkeervergunning 2024

Op 31 december 2023 zijn veel parkeervergunningen voor de historische kern in Thorn verlopen. Had u in 2023 een parkeervergunning en is deze niet geldig in 2024? Dan kon u tot en met vrijdag 1 maart uw verlengde parkeervergunning ophalen. Heeft u dit niet gedaan? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen. 

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning, zijn een aantal voorwaarden opgesteld. U vindt deze hieronder en in de beleidsregels uitgifte parkeervergunning.

Voorwaarden parkeervergunning voor bewoners

 • De aanvrager is op het adres ingeschreven waarvoor de vergunning wordt aangevraagd (in het Basisregistratie Personen);
 • het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, staat op naam van de aanvrager. Bij de aanvraag wordt om het kentekenbewijs of leasecontract gevraagd;
 • de aanvrager woont binnen de gebieden zoals die zijn vastgesteld bij besluit van het college;
 • bewoners ontvangen maximaal 2 parkeervergunningen per woonadres. De eigenaar van de auto doet de aanvraag; 
 • het maximaal aantal vergunning wordt gereduceerd met het aantal parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Voor een bedrijvenparkeervergunning komen in aanmerking

 • Bedrijven, instellingen of organisaties gevestigd binnen de vastgestelde gebieden. Daarbij moet het bedrijf kunnen aantonen dat het in het kader van beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is om in dat gebied een motorvoertuig te parkeren;
 • Bedrijven, instellingen of organisaties met werknemers die met regelmaat werkzaam zijn binnen de vastgestelde gebieden. Daarbij moet het bedrijf kunnen aantonen dat het in het kader van beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren.
 • De aanvraag voor een bedrijvenparkeervergunning wordt gedaan door de werkgever. Op verzoek dient de aanvrager bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een kopie van het kentekenbewijs en een werkgeversverklaring te overleggen.

Voorwaarden parkeervergunning bezoekers (van bedrijven)

Bedrijven kunnen maximaal 5 bezoekersvergunningen aanvragen, liggend aan de aard van het bedrijf.

Dagvergunning aanvragen

Bewoners of bedrijven die op grond van éénmalige bijzondere omstandigheden moeten parkeren in een gebied waar een vergunningsplicht van toepassing is, kunnen hiervoor een dagvergunning aanvragen.

Algemene voorwaarden

 • Een parkeervergunning is uitsluitend geldig voor het kenteken/de kentekens en de locatie die op de vergunning staan vermeld. Een parkeervergunning is alleen geldig op de datum of voor de periode die op de vergunning staat vermeld.
 • Er is een maximum aantal vergunningen dat per locatie kan worden verstrekt. Als dit aantal is bereikt, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Hierover wordt u per e-mail geïnformeerd. 
 • Een parkeervergunning is 1 jaar geldig
 • Overige voorwaarden vindt u in de Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen.

Wat moet ik doen?

U kunt een parkeervergunning online aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig. Wilt u een wijziging doorgeven (zoals een nieuw kenteken) of uw parkeervergunning opzeggen? Dan kunt u ook gebruik maken van onderstaand formulier. 

U kiest hierbij voor een parkeervergunning voor bewoners, een parkeervergunning voor een dag, een parkeervergunning voor bedrijven of een parkeervergunning voor bezoekers van bedrijven. 

DigiD linkAanvraagformulier parkeervergunning

Liever persoonlijk langskomen of invullen? Dat kan ook. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Wij kunnen u het formulier ook toesturen.

Wat moet ik meenemen?

Bij uw aanvraagformulier dient u (indien van toepassing) een kopie van onderstaande gegevens te voegen:

 • een uittreksel uit het bevolkingsregister
 • het kentekenbewijs van het betreffende voertuig

Wat kost het?

Een parkeervergunning is gratis. Een duplicaat van de parkeervergunning kost € 22,-

Goed om te weten

Een parkeervergunning is iets anders dan een verkeersontheffing. Op grond van een parkeerontheffing heeft u meestal, voor korte tijd, het recht om ergens in strijd met een parkeerverbod te parkeren.

Naast gebieden met betaald parkeren zijn er gebieden voor 'uitsluitend vergunninghouder'. Ook deze gebieden vallen niet onder de parkeerbelastingverordening. De gemeente wijst deze gebieden aan op basis van de verkeerswetgeving.