In de historische kern van Thorn mag, met uitzondering van de betaalde parkeerplaatsen aan de Waterstraat en Meers, alleen nog geparkeerd worden door vergunninghouders. Bewoners en bedrijven die geen beschikking hebben over parkeergelegenheid bij hun pand, kunnen een parkeervergunning aanvragen als zij wonen of gevestigd zijn in dit gebied.

Hoe werkt het?

Voorwaarden parkeervergunning bewoners

 • een bewoner komt in aanmerking voor een bewonersparkeervergunning als hij/zij op het adres waarvoor de vergunning wordt aangevraagd in het Basisregistratie Personen (BRP)  is ingeschreven. Ook moet hij/zij in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en het motorvoertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd moet op zijn/haar naam staan. De bewoner dient desgevraagd bij de aanvraag een kopie te overleggen van zijn geldige rijbewijs en kentekenbewijs;
 • bewonersparkeervergunningen worden uitsluitend verleend aan bewoners van de locaties of gebieden zoals die zijn vastgesteld bij besluit van het college;
 • bewoners ontvangen maximaal 2 parkeervergunningen per woonadres. Bij de verlening van de vergunning wordt rekening gehouden met eventuele parkeergelegenheid op eigen terrein.

Voor een bedrijvenparkeervergunning komen in aanmerking

 • personen die werkzaam zijn bij bedrijven, instellingen of organisaties die zijn gevestigd in een gebied dat is bestemd voor parkeren voor vergunninghouders. Ook moet de persoon schriftelijk kunnen aantonen dat het in het kader van beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren;
 • personen die werkzaam zijn bij bedrijven, instellingen of organisaties die vaak werkzaam zijn in een gebied dat is bestemd voor parkeren voor vergunninghouders. Ook moet de persoon schriftelijk kunnen aantonen dat het in het kader van beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te parkeren.

De aanvraag voor een bedrijvenparkeervergunning wordt gedaan door de werkgever. Op verzoek dient de aanvrager bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een kopie van een geldig rijbewijs en een werkgeversverklaring te overleggen.

Voorwaarden parkeervergunning bezoekers (van bedrijven)

 • Bedrijven kunnen maximaal 5 bezoekersvergunningen ontvangen. Bezoekers van bewoners ontvangen geen parkeervergunning.

Voorwaarden dagvergunning

 • Bewoners en bedrijven die op grond van éénmalige bijzondere omstandigheden behoefte hebben te parkeren in een gebied waar een vergunningsplicht van toepassing is, kunnen hiervoor een dagvergunning krijgen.

Verlengen of wijzigen van kenteken

Wilt u uw parkeervergunning verlengen of heeft u een nieuwe auto (kenteken), dan kunt u ook gebruik maken van onderstaand formulier. 

Algemene voorwaarden

 • Een parkeervergunning is uitsluitend geldig voor het kenteken/de kentekens en de locatie die op de vergunning staan vermeld. Een parkeervergunning is alleen geldig op de datum of voor de periode die op de vergunning staat vermeld. Voor de overige voorwaarden wordt verwezen naar de specifieke regels die voor de uitgifte van een parkeervergunning zijn vastgesteld. 
 • Er is een maximum aantal vergunningen dat per locatie kan worden verstrekt. Als dit vol is, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Hierover wordt u per e-mail geïnformeerd. 

Wat moet ik doen?

U kunt een parkeervergunning online aanvragen via burgerberichten. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig. 

U kiest hierbij voor een parkeervergunning voor bewoners, een parkeervergunning voor een dag, een parkeervergunning voor bedrijven of een parkeervergunning voor bezoekers van bedrijven. U kunt het formulier ook gebruiken voor verlenging of een nieuw kenteken (wijzigingen) door te geven.

DigiD linkAanvraagformulier parkeervergunning

Wat moet ik meenemen?

Bij uw aanvraagformulier dient u (indien relevant) een kopie van onderstaande gegevens te voegen:

 • een uittreksel uit het bevolkingsregister;
 • het kentekenbewijs van het betreffende voertuig;
 • een geldig rijbewijs;
 • een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel.

Wat kost het?

Een parkeervergunning in de gemeente Maasgouw is gratis. Een duplicaat van de parkeervergunning kost € 21,-

Goed om te weten

Een parkeervergunning is iets anders dan een verkeersontheffing. Op grond van een parkeerontheffing heeft u meestal, voor korte tijd, het recht om ergens in strijd met een parkeerverbod te parkeren.

Naast gebieden met betaald parkeren zijn er gebieden voor 'uitsluitend vergunninghouder'. Ook deze gebieden vallen niet onder de parkeerbelastingverordening(externe link). De gemeente wijst deze gebieden aan op basis van de verkeerswetgeving.