Bij de gemeente kunt u een (tijdelijke) verkeersontheffing aanvragen. Een ontheffing wordt slechts bij hoge uitzondering verleend.

Hoe werkt het?

De gemeente kan aan een verkeersontheffing bepaalde voorwaarden verbinden. Een ontheffing is uitsluitend geldig voor het kenteken dat op het ontheffingsbewijs staat vermeld. De geldigheidsduur hangt af van de soort ontheffing, maar is meestal maximaal één jaar. Ruim vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum moet u een verzoek om verlenging indienen. 

Wat moet ik doen?

Uw aanvraag voor een ontheffing kunt u sturen naar de gemeente, afdeling fysiek domein.

Wat moet ik meenemen of doorgeven?

Als u een verkeersontheffing aanvraagt heeft u het volgende nodig:

  • geldig kenteken van het betreffende voertuig;
  • een verklaring over:
    de reden voor de ontheffing;
    de aard van de ontheffing;
    de plaats, de datum, het tijdstip en de duur van de ontheffing.

Wat kost het?

Een verkeersontheffing kost 46 euro.

Bent u tevreden over deze pagina?