Leges zijn de kosten die de gemeente berekent voor haar producten en diensten. Deze betaalt u bijvoorbeeld bij de aanschaf van een paspoort, een rijbewijs of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

Hoe werkt het?

Gemeenten heffen leges om haar taken te kunnen betalen. De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken. De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen. Met andere woorden: een gemeente kan geen winst maken op de diensten die zij levert.

De kosten die de gemeente berekent voor haar producten en diensten staan in de legesverordening.