In opdracht van Gemeente Maasgouw, provincie Limburg en RWE wordt er onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van de Clauscentrale en het terrein waar deze op staat. In 2023 zijn toekomstscenario’s ontwikkeld voor dit gebied. Uit deze scenario’s wordt een waarschijnlijk en richtinggevend toekomstperspectief gekozen. 

Het onderzoek dat nu loopt naar het toekomstperspectief van het Clauscentrale-terrein en de omgeving daarvan brengt in beeld welke grote energieprojecten (mogelijk) op Maasbracht afkomen en waar ruimte nodig is voor deze projecten. Ook wordt in beeld gebracht op welke manier rekening wordt gehouden met waarden in de woon- en leefomgeving die belangrijk zijn voor bewoners, ondernemers en gemeente.

Daarbij moet rekening worden gehouden met veiligheids- en milieuaspecten (zones), met de ligging van woningen en bedrijven, met de afwikkeling van verkeer, met natuur en landschap en met de ruimte die nodig is voor landbouw en recreatie. 

Vervolg

Op 28 februari werd het toekomstperspectief gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers in het gebied. De presentatie van deze bijeenkomst is op deze pagina te vinden.

In maart 2024 wordt het onderzoeksrapport opgeleverd aan Provincie, gemeente en RWE als opdrachtgevers. Binnen de gemeente zal het rapport eerst behandeld worden door het college van B&W en daarna wordt het rapport aangeboden aan de raadcommissie en de gemeenteraad.