Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Vaak moet u wel een sloopmelding doen. 

Hoe werkt het?

Sloopmelding doen

In de volgende gevallen moet u een sloopmelding doen:

 • wanneer bij het slopen 10 m3 of meer aan afval vrijkomt; dus puin, hout of andere soorten bouw- en sloopafval;
 • wanneer u uit een bouwwerk van vóór 1994 materialen gaat verwijderen dan bevatten deze mogelijk asbest. Lees in dit geval de pagina asbest om te zien welke materialen u als particulier zelf mag verwijderen.

Heeft u twijfels of iets wel of niet asbest bevat? Neem dan altijd het zekere voor het onzekere en behandel het alsof het asbest bevat! Denk aan uw eigen veiligheid en die van uw naasten! Het wegbrengen van asbest naar de stort is gratis.

Omgevingsvergunning nodig

In de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig:

 • bij de sloop van een monument;
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • bij sloop die niet aansluit bij het omgevingsplan.

Wat moet ik doen?

U doet de sloopmelding online via het Omgevingsloket. Doe de melding minimaal vier weken voordat u wilt beginnen met slopen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u hiervoor via Omgevingsloket online een aanvraag indienen. Moet u ook een melding doen, bijvoorbeeld omdat u bij de sloop ook asbest verwijdert? Doe de vergunningaanvraag en de melding dan op hetzelfde moment.

Ga naar het omgevingsloket

U logt in via DigiD om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Bedrijven loggen in met eHerkenning. De communicatie na uw aanvraag verloopt via jeleefomgeving.nl
 

Wat moet ik doen?

Voor een sloopmelding stuurt u de volgende stukken mee:

 • adresgegevens van het bouwwerk
 • uitvoerder van de sloopwerkzaamheden
 • tijdstip van de werkzaamheden
 • asbestinventarisatierapportage (bij meer dan 35 m2 golfplaten en voor bedrijven)

Op het Omgevingsloket leest u welke stukken u nodig heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Hoe gaat het verder?

Sloopmelding

 • Wij sturen u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. In deze brief leest u of uw melding compleet is. Is uw melding niet compleet? Dan moet u een nieuwe melding doen. In de brief staat welke gegevens ontbraken. Zorg dat u bij een nieuwe melding alle stukken compleet meestuurt.
 • Is uw melding wel compleet? Dan kunnen wij in de brief extra voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Zo moet u de start- en gereed melding van de sloopwerkzaamheden aan ons doorgeven. Dit kan via een e-mail naar asbest@servicecentrum-mer.nl.

Omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd.
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
 • U krijgt de brief over ons besluit per post thuisgestuurd. De vergunning gaat in als de termijn om bezwaar te maken is verstreken, en er geen bezwaren binnen zijn gekomen. De bezwaartermijn duurt zes weken vanaf de dagtekening van het besluit.
 • Hebben wij besloten dat u de vergunning krijgt? Geef het dan aan ons door als de werkzaamheden starten en als ze klaar zijn. Hiervoor zijn een gele en groene kaart toegevoegd bij het besluit.

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.