Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Vaak moet u wel een sloopmelding doen. 

Hoe werkt het?

Sloopmelding doen

In de volgende gevallen moet u een sloopmelding doen:

 • wanneer bij het slopen 10 m3 of meer aan afval vrijkomt; dus puin, hout of andere soorten bouw- en sloopafval;
 • wanneer u uit een bouwwerk van vóór 1994 materialen gaat verwijderen dan bevatten deze mogelijk asbest. Lees in dit geval de pagina asbest om te zien welke materialen u als particulier zelf mag verwijderen.

Heeft u twijfels of iets wel of niet asbest bevat? Neem dan altijd het zekere voor het onzekere en behandel het alsof het asbest bevat! Denk aan uw eigen veiligheid en die van uw naasten! Het wegbrengen van asbest naar de stort is gratis.

Omgevingsvergunning nodig

In de volgende gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig:

 • bij de sloop van een monument;
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • bij sloop die in strijd is met het bestemmingsplan.

Wat moet ik doen?

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online(externe link). Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Als u ook een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen.

In het volgende geval doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • u verwijdert als particulier eenmalig asbestverdachte golfplaten tot een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.

Wat moet ik invullen en bijvoegen?

Voor een sloopmelding vult u de gegevens in op het aanvraagformulier en voegt u de volgende stukken toe:

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk;
 • adres, kadastraal nummer van het te slopen bouwwerk;
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen;
 • duidelijke foto’s en een tekening van wat u gaat slopen (de tekening kan bijvoorbeeld ook een satellietfoto van Googlemaps zijn, met daarop een pijl naar het juiste bouwwerk).

Dient u als bedrijf de sloopmelding in dan moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Enkele voorbeelden zijn:

 • een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf als het bouwwerk (bijvoorbeeld een woning) vóór 1994 is gebouwd, of als u sowieso verwacht dat er asbest verwerkt is; 
 • een sloopveiligheidsplan voor de veiligheid op de slooplocatie;
 • een rapport van een akoestisch onderzoek om geluidhinder te beperken;
 • een rapport van een trillingenonderzoek om hinder door trillingen te beperken.

Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Hoe gaat het verder?

Sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. In deze brief leest u of uw melding wel of compleet is.

 • Is uw melding niet compleet? Dan moet u een nieuwe melding doen. In de brief staat welke gegevens ontbreken.
 • Is uw melding wel compleet dan staat in de brief wat u verder waar moet melden.

In sommige gevallen kan de gemeente nog extra voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich dan houden.

Omgevingsvergunning

Heeft u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

 • u ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd;
 • beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege);
 • bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

Start en einde werkzaamheden melden

Vier weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen maar als u bericht heeft gekregen dat uw melding compleet is. Heeft u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht heeft gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. Voor asbest verwijderen geldt een andere termijn.

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.