Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving.  

Wat is de Omgevingswet?

Deze nieuwe Omgevingswet voegt andere wetten samen en maakt de regels over wat u buiten ziet, ruikt en hoort makkelijker. U kunt hierdoor in de toekomst in één keer de regels en voorschriften vinden van de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk. De wet geldt voor iedereen: inwoners, organisaties en bedrijven. Bekijk het filmpje met de titel 'Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet' hieronder voor meer informatie.

Uitgeschreven tekst video 'Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet'

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet

De Omgevingswet.

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond. Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.1 wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang. Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving. Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte of veiligheidseisen...Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst. En binnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven. Bijvoorbeeld:

  • met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
  • uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
  • van een leeg stuk land een speelveld maken
  • de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met de overheid en ontwikkelaars
meedenken over grote bouwprojecten. 

Meer weten over de Omgevingswet? Kijk op de website van uw overheid. Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Wat verandert er?

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor u:

  • Heeft u een initiatief? Dan start u in de nieuwe situatie met het invullen van een initiatievenformulier. Hier beantwoordt u een aantal vragen. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen. 
  • Een initiatief is bijvoorbeeld de verbouwing van een woning, de bouw van een schuur of de organisatie van een evenement.   
  • Vanaf 1 januari 2024 is het Omgevingsloket het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen van de gemeente worden omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het gaat ook over de regels voor bijvoorbeeld geluid en bodem.
  • Na het indienen van een initiatief krijgt u een contactpersoon aangewezen. We noemen dit een omgevingsregisseur. Deze omgevingsregisseur helpt u bij vervolgstappen. 

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2024 krijgt u met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw omgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. In de nieuwe situatie probeert de gemeente mee te denken met uw vraag. Dat betekent niet dat alle initiatieven mogelijk zijn. 

Als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving, kunt u ook met de Omgevingswet te maken krijgen. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende. Lees er meer over op onze pagina over overleg en inspraak in de Omgevingswet. Een aanvraag doet u eenvoudig via het nieuwe digitale Omgevingsloket.